Hıristiyanlıkta Melekler

Melekler Kutsal Kitap’ta çok faaldirler ve Tanrı tarafından haberci, savaşçı ve hizmetçi olarak kullanılırlar. Melek sözcüğünün aslı, “Haberci” anlamında gelen Yunanca “Angelos” kelimesinden gelmektedir.

Melekler etten ve kemikten bir vücuda sahip olmayan ruhsal varlıklar olmalarına rağmen, anladığımız kadarıyla insan biçiminde gözükebiliyorlar (Yaratılış 19:1-22). Meleklerin birçok görevleri vardır. Tanrı’ya övgüler sundular (Mezmur 103:20), Dünya’ya haberci olarak hizmet ettiler (Luka 1:11-30, 26-38; Luka 2:9-14), Tanrı’ya ait insanları korudular (Mezmur 91:11-12) ve bazen de Tanrı’nın yargısında aracı olarak kullanıldılar (Matta 13:49-50).

Kutsal Kitap meleklerin Mesih’in kendisi tarafından yaratıldığını söyler (Koloseliler 1:16), Tanrı’nın isteğini yerine getirirler (Mezmur 103:20; Matta 6:10), onlar Baba’ya ve Mesih’e tapınırlar (Filipililer 2:9-11; İbraniler 1:6), bilgedirler (2. Samuel 14:20), güçlüdürler (Mezmur 103:20), ve kutsaldırlar (Matta 25:31). Buna rağmen, yaratılmış olduklarından dolayı kesinlikle tapınılmamalıdırlar (Koloseliler 2:18; Esinleme 19:10; 22:9).


Farklı Türlerde Melekler Var mıdır?

Anladığımız kadarıyla, farklı karakterlerde ve rollerde değişik türde melekler var: Keruv, Seraf ve Başmelekler. Melekleri rütbelerine göre ayırmak gerekirse, “güçler” ve “hükümranlıklar” sınıflarına ayrılabilmelerine rağmen, bu sınıflandırma tartışmaya açıktır.


Kutsal Kitap (Günaha) Düşen Melekler Hakkında Ne Söyler?

Elbette (günaha) düşen meleklerde vardır. Sabah Yıldızı (Luficer), başta bir başmelekken, Tanrı’ya karşı isyan etmesi sonucunda Şeytan oldu. Kötü Olan’a ilişkin aşağıdaki ayet sıkça kullanılır:
“Ey parlak yıldız, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, Nasıl da yere yıkıldın! İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin, “Tahtımı Tanrı’nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda, Safon’un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım.” (Yeşeya 14:12-14)

Pek çok Hıristiyan, meleklerin yaklaşık üçte birinin düştüğünü ve günümüzde cin (günah işleyen meleklere verilen isimdir) olduklarını kabul etmektedir.

Kutsal Kitaba göre gelecekte, düşen melekler üzerine bir yargı olacaktır.
– “Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!” (Matta 25:41).
– “Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar.” (2. Petrus 2:4).
– “Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri, büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti.” (Yahuda 1:6)


Meleklere ilişkin hangi görüşe inanırsa inanılsın, Tanrı’nın isteğini gerçekleştirmek için önemli derecede kullanıldıkları ve Kutsal Kitap’ta çok bahsedildiği gerçeği kaçınılmazdır.