Hristiyanlar neden Hz. Muhammet’e inanmıyorlar?

Müslümanlar İsa’ya inandıklarını söyledikleri halde Hıristiyanlar neden Muhammed’i peygamber olarak görmezler? Peymgemberlikler ne diyor?

Hz. Muhammet’e ilişkin Hıristiyanlığın yorumuna Kutsal Kitapta İsa Mesih ile ilgili yazılanlar göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Hem Hıristiyanlar hem Müslümanlar İsa’nın Mesih olduğu konusunda hem fikirdirler.

İsa’nın Mesih olması ne anlama gelir?

Kutsal Kitaba göre Mesih, tüm Kutsal Yazıların ve Peygamberliklerin gerçekleşmesidir. Hıristiyanlar onun insanlığın kurtarıcısı olduğuna inanırlar.

İsa Mesih şöyle demiştir: “Yol, gerçek ve yaşam benim” (Yuhanna 14;6).

Bu nedenle Hıristiyanlar gerçeğin ölçütünün İsa Mesih olduğuna inanırlar. Kutsal Kitabın tanıklığı budur. Hıristiyanlar Hz. Muhammet’e baktıklarında, İsa Mesih’le doruğa ulaşan tüm Kutsal Kitap tanıklığı ile değerlendirmelidirler. Hz. Muhammet ancak Kutsal Kitabın İsa Mesih ile ilgili tanıklığını kabul ettiği ölçüde Hıristiyanlar tarafından kabul görecektir. Aynı şekilde yine ancak Hz.Muhammet’in yaşamı ve öğretileri İsa Mesih’in çarmıhtaki kurtarışına tanıklık ettiği ölçüde Hıristiyanlar kendisini benimseyecektir.