Semavi Dinlerin Kitapları

Dünyadaki semavi dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet) aslında tek Tanrı’ya inanılır. Bu üç dinin inanç esasları, tabii ki kendi kutsal sayılan kitaplarından oluşuyor.

Bu kitapların oluşumu:

 

Kısım ya da Kitapçıklar

Bölümler

Ayetler

Eski Ahit (Tevrat ve Zebur)

39

929

23.214

Yeni Ahit (İncil)

27

260

7.959

Kuran

1

114

6.666

 

Yahudilik inancı, genel olarak Eski Ahit’i (39 tane kısmı, yani Tevrat, Zebur ve diğer eski peygamberlerin kitapları) Tanrı’nın sözleri olarak kabul eder, ancak İncil ve Kuran’ı kabul etmez.

Hıristiyanlık inancı, hem Eski Ahit’i hem de Yeni Ahit’i (İncil) Tanrı’nın sözleri olarak kabul eder, ancak Kuran’ı kabul etmez. Eski Ahit (Tevrat ve Zebur) ve Yeni Ahit (İncil) bir arada (66 kitapçık veya kısım olarak) tek bir kitap oluşturmaktadır. Buna da Kitab-ı Mukaddes veya Kutsal Kitap denilir ve Hıristiyanlığın kutsal sayılan kitabıdır.

İslamiyet inancında ise, prensip olarak, hem Eski Ahit (Tevrat ve Zebur) ve Yeni Ahit (İncil) hem de Kuran Tanrı’nın Sözü kabul edilir. Ancak işin doğrusu Müslümanların çoğu, “Kutsal Kitap’ı (Tevrat, Zebur ve İncil) kabul ediyoruz” demelerine rağmen, gerçekte inanmamakta ve onu hiç okumamaktadırlar, çünkü Kutsal Kitap’ın değiştirildiğini iddia ederler. Bu yüzden Müslümanların çoğu sadece Kuran’ı okumaktadır.