Aldanmayalım

SEVGİLİ KARDEŞLER,  ALDANMAYIN!

Kör noktalarımız var.
Yemek yerken kıyafetlerimizin  üstünde fark etmediğimiz bazen başkalarının fark ettiği bir leke olabiliyor ya da parktayken sevgilimizle görüşeceğiz ve banka oturuyoruz maalesef banktaki boya kiyafetimize bulaşabiliyor. Acaba aramızda kör olan var mı? Belki fiziksel olarak yok ama ruhsal olarak olabilir, bazen farkındayız, bazen farkında değiliz. Matta 15.14…Bırakın onları; onlar körlerin kör kılavuzlarıdır.Eğer kör köre kılavuzluk ederse, ikisi de çukura düşer.”
Kendini kandırma! Bazen çok iyi olduğumuzu düşünüyoruz! Bazen herkes beni seviyor, her şey iyi yapıyorum, kutsal Kitap’ı iyi biliyorum, her şeyi  hallebilirim, çok iyi vaaz verebilirim…vb pek çok şey söyleyebiliyoruz. Hallederiz diyoruz ama şımdiye kadar  yapamıyoruz. Bazen kendimizi sözlerimizle kandırıyoruz. Kör noktalarımız var, bunları biliyoruz; ama bazen hatalarımızı görmek bile istemiyoruz.  Matta 7.24 “İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır; yıkılışı da korkunç olur.”İsa konuşmasını bitirince, halk O`nun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.”
. Bu örnekte evini biri kaya üzerine diğeri kum üzerine kuran iki adam var. Peki, sizce ikinci kişi evini niye kum üzerinde ev yapıyor? Birçok nedeni olabilir. Belki bu yol ona daha kolay geldi, uğraşmak istemedi, ya da bu konuda bilgisi yoktu, sonucu göremedi ya da olayı önemsemedi. Peki bu evi bilerek parası boşa gitsin diye mi yaptı? Sanırım adamın böyle bir düşüncesi yoktu. Ama uğraşmak istemedi “bana bir şey olmaz” düşüncesiyle hareket etti.
Bizler de dikkatli olalım, çünkü “bana bir şey olmaz” diyerek kendimi kandırıyoruz. Bazen kutsal olduğunu düşünüyoruz, çok dua ediyoruz, ruhsal olarak çok iyi olduğumuzu düşünüyoruz ama gerçekte kendimizi kandırıyor olabiliriz.
Aldanmayın! Kendi kendimizi kandırıyor muyuz?
Ben güçlüyüm, bir meleğim (ama şeytan), ben güçlüyüm aslan gibiyim (aslında bir kedi)? Biliyoruz ama kabul etmek istemiyoruz Luka 6.39 İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı: “Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildir, ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken, kardeşine nasıl, `Kardeş, izin ver, gözündeki çöpü çıkarayım` dersin? Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.”
1.      Astrolojiye, burçlara bakmak günahtır. Yasanın Tekrarı 4.19 Gözlerinizi göklere kaldırıp güneşi, ayı, yıldızları-gök cisimlerini- görünce sakın aldanmayın; eğilip onlara tapmayın. Tanrınız RAB bunları göğün altındaki halklara pay olarak vermiştir.
2.      Fala bakmak Yeremya 29.8 Evet, İsrail`in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Aranızdaki peygamberlerle falcılara aldanmayın. Düş görmeye özendirdiğiniz kişilere kulak asmayın. Çünkü onlar adımı kullanarak size yalan peygamberlik ediyorlar. Onları ben göndermedim.” RAB böyle diyor.
3.      Sürekli günah işleyen. 1 Korintiler 6Günahkârların, Tanrı Egemenliği`ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı`nın Egemenliği`ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Bizde Fuhuş ve zinayok diyebiliriz ama ayetin devamında Ne Put tapanlar” da diyor. Tanrı’nın yerine başka birini ya da bir nesneyi koymak yaşamımızda bir put olduğunu gösterir. Devamında “Ne Hırsızlar”diyor. Hırsızlığın bir çeşidiniMalaki 3.6-10 açıklıyor. Ben RAB`bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!larınızın günlerinden bu yana kurallarımı çiğnediniz, onlara uymadınız. Bana dönün, ben de size dönerim” diyor Her Şeye Egemen RAB. “Oysa siz, `Nasıl döneriz?` diye soruyorsunuz. İnsan Tanrı`dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. `Senden nasıl çalıyoruz?` diye soruyorsunuz. “Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Siz lanete uğradınız. Çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz. Ondalık bir buyruk bir prensip  korkmadan verelim.  Rab çoğaltacak, kazandığımız paranın yüz de onunu Tanrı’ya verelim. Şimdi kendimize soralım acaba hırsız mıyız? Devamında “Ne Açgözlülük”diyor. Peki açgözlülük nedir?Açgözlülük başkalarını düşünmeden kendi payımıza düşenden daha fazlasını almaktır. Dikkat edelim. “ …Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız`ın Ruhu aracılığıyla aklandınız. Ama bazen İsa’daki özgürlüğü kendimizce yorumlayabiliyoruz. Tanrı merhametlidir. Özgürlük var her şeyi yapabilirim diyoruz. Oysa ayet 6.12 “Bana her şey serbest diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir.” Bana her şey serbest” diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. diyorAldanmayın sürekli günah işleyen kişi  Tanrı Egemenliği`ni miras almayacak.
4.      Kötü arkadaşlıklar 1 Korintliler 15. 33 “Eğer insansal nedenlerle Efes`te canavarlarla dövüştümse, bunun bana yararı ne? Eğer ölüler dirilmeyecekse, “Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz.”Aldanmayın“Kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar.” Bazen sanki bize bir şey olmaz diyoruz, ama dikkatli olmak gerekiyor. Kötü arkadaş bizi etkileyebilir. Bana bir şey olmaz çünkü ben de özdenetim var diyebiliriz, ancak kötü arkadaşların çok sık yaptığı şeyler mesela dedikodu istemeden bir  virüs gibi bize de bulaşabilir..
5. Ne ekersen onu biçeceksin! Galatyalılar 6.7 “Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh`a eken, Ruh`tan sonsuz yaşam biçecektir. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.”
6.      Herkes kendi arzularıyla günah işler. Bir günah işlediğimizde Tanrı’yı suçlamayalım. Yakup 1.13 “yartılan kişi, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır.Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Sevgili kardeşlerim, aldanmayın! Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası`ndan gelir.”
Kendimizi al datmayalım. Çok kutsal, veya  çok yetenekli, olduğumuzu düşünüyor muyuz? Dikkatli olalım. Kendimize güvenelim ama Tanrı’ya daha fazla güvenelim. Kör noktalarımız varsa bize göstermesini dileyelim. O’na hangi konuda kendimizi kandirıyoruz diye soralım. Çünkü gerçekten kendi benliğimize meyve vermek istemiyoruz Ruh’a göre meyve vermek istiyoruz.