Ayartılmarala karşı zafer kazanmak

Günlük hayatımızda ayartılmalarla karşılaşıyoruz. PEKİ AYARTILMALAR NEREDEN GELİYOR? Öncelikle şunu bilmeliyiz. Ayartmalar şeytandan geliyor.

Matta 4:3 O zaman Ayartıcı yaklaşıp, “Tanrı’nın Oğlu’ysan, söyle şu taşlar ekmek olsun” dedi.

Bizler ayartıldığımızda suçu birine atmak istiyoruz. Mesela güzel bir kız gördüğümüzde ona bakıyoruz ve sonra “Rab o kızı karşıma koydu. Dayanamayıp baktım.”diyoruz. Oysa,

Yakup 1:13-15 “Ayartılan kişi, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.”

Bu dünyada 3 düşmanımız var. Şeytan, dünya ve kendimiz. Bir yandan, Ruhsal Savaşta şeytan her zaman saldırmaya, bizi Tanrı’dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Diğer yandan, Dünya ve dünyanın çekici arzuları şeytanla orta çaba içinde.

1 Yuhanna 2.16-18 “Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba`ya sevgisi yoktur.” Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Baba`dan değil, dünyadandır.Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrı`nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.Yani benliğimiz açgözlülük, fesat, kin, zina ve çeşitli arzulara yenilip günah işliyor.

Peki ne yapacağız? Ayartılmalara karşı zafer kazanamayacak mıyız? Elbette, hayır. Çünkü; 

1 İSA SENİ ANLIYOR

İsa bizi anlıyor. Çünkü o da bu dünyada yaşadı. Zorluklardan, sıkıntılardan ve ayartılmalardan geçti. Zafer kazandı.

İbraniler 4:15 “Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir.”diyor.         

2. DUA EDİN ve KUTSAL KİTAP OKUYUN

Güçlü ve uyanık kalmamız için dua etmeli ve Kutsal Kitap okumalıyız.  Mat 26:41″Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.” 

3. RAB’DE HER ZAMAN ÇIKIŞ YOLU VAR

Rab bize yardım eder ve çözüm yolunu gösterir.   1 Korintliler 10: 13 “Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrım güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.”

4. KARARLI OL! ZOR OLABİLİR AMA DEĞER.

ÖDÜLÜNÜ ALACAKSIN. TANRI’YI HOŞNUT ET! Ödülünü alacaksın. Tanrı yı hoşnut et.

Romalılar 8:5-8 “Benliğe uyanlar benlikle ilgili, Ruh’a uyanlarsa Ruh’la ilgili işleri düşünürler.  Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh’a dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı’ya düşmandır; Tanrı’nın Yasası’na boyun eğmez, eğemez de…Benliğin denetiminde olanlar Tanrı’yı hoşnut edemezler.”

Kardeşler yaşam Tanrı’dan gelir. O zaman dayanalım. Tanrı’nın dostu olalım. Ödülümüz büyük olacak. Zor ama imkansız değil.

Romalılar 8:18“Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez”

Yakup 1:12

“Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab’bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.”

Evet. Ayartmalara karşı zafer kazanabiliriz. Tanrı’nın önüne gelip tövbe edelim. Bundan sonraki ayartılmalara yukarıdaki prensipleri uygulayalım.