Melekler ve Kötü Ruhları

Meleğin  anlamı  habercidir ; İbranice   Malak ; Grekçe  Angelos. Kutsal kitapta Eski Antlaşmada  108 kez geçiyor, Yeni Antlaşmada  165 kez  meleklerden söz ediliyor.
1. Melekler Tanrı tarafından yaratıldı
 
Dünyada genelde  bu iddia kullanılıyor “ İnsan öldükten sonra meleğe dönüşüp dünyada  dolaşıyor” Ama Kutsal Kitapta bu şekilde yazılıyor:
 İbranilerde 9:27-28 “Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi…  Koliseliler 1.16“Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O’nda yaratıldıHer şey O`nun aracılığıyla ve O`nun için yaratıldı.”…Eyüp 30.4.Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan söyle. Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun! Kim çekti ipi üzerine?”
Melekler nasıl  varlıklardır?
 
1 Krallar 19.5-6 Dokunuyor,  yemek veriyor… “Ansızın bir melek ona dokunarak, “Kalk yemek ye” dedi…
Mezmurlar  91.11. Talimat alıp itaat ediyor, İnsanı Koruyor…Çünkü Tanrı meleklerine  buyruk verecek, Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.
Mezmurlar 148 2-3. Övgüler sunuyor”Ey bütün melekleriO`na övgüler sunun, Övgüler sunun O`na, ey bütün göksel orduları!”…
Mat 4:11. Hizmet ediyor…”Bunun üzerine İblis İsa`yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa`ya hizmet ettiler.
Luka 2.15 Haber veriyorlar…”Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, “Haydi, Beytlehem`e gidelim, Rab`bin bize bildirdiği bu olayı görelim” dediler.”   Mat 28.5-6  Melek kadınlara şöyle seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa`yı aradığınızı biliyorum.  O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O`nun yattığı yeri görün.
Luka 15.10 SeviniyorlarSize şunu söyleyeyim, aynı şekilde Tanrı`nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar.”
Elç.  İşleri. Zindanın kapılarını açıp elçi  Petrus’u dışarı çıkartı …Ama geceleyin Rab`bin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. “Gidin! Tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun” dedi”
Kutsal kitapta bakabiliyoruz ki melekler Tanrı’yı övüyorlar, O’na tapıyorlar, onlar hizmet veriyorlar aynı  zamanda haber veriyorlar ve  bizi koruyorlar. Meleklerde özgür idare var ama Tanrı’ dan talimat alıp itaat ediyorlar.
 
2. Melekler sayılmaz 
 
Matta  26.53 …İstesem, hemen şu an bana on iki tümenden fazla melek gönderir.Tümen 4,000 veya 6.000  12Tümen 72 000 melek yapar
3. Görünmezler ama Tanrı’nın  istediği zaman görünebilirler. 
Tanrı İnsanların gözlerini açabilir Çölde Sayım  22.31 “Bundan sonra RAB Balam`ın gözlerini açtı. Balam yalın kılıç yolda durmakta olan RAB`bin meleğini gördü, eğilip yüzüstü yere kapandı. RAB`bin meleği, “Neden üç kez eşeğini dövdün?” diye sordu, “Ben seni engellemeye geldim. Çünkü gittiğin yol seni yıkıma götürüyor…”
2 Krallar 6:16-17 Elişa, “Korkma, çünkü bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok” diye karşılık verdi. Sonra şöyle dua etti: “Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün!” RAB uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa`nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü .
Farklı türlü melekler
Seraflar Yeşaya  6:2-7 Yananlar demektir 6 kanatlı 4 tapınmak 2 iş yapmak için Tanrı övüyorlar “Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı; ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı…”
Keruvlar Mısırdan Çıkış 25:22 çalışkan demektir  ve Tanrı’nın kutsallığını koruyorlar…Seninle orada, Levha Sandığı`nın üstündeki Keruvlar arasında Bağışlanma Kapağı`nın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim…
Meleklerin  isimleri var mı?
Kutsal kitapta  iki isim görüyoruz. Mikail Daniel  10.13 …Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi… Cebrail Daniel  9:20-27 önceden görümde gördüğüm adam –Cebrail– akşam sunusu saatinde hızla uçarak yanıma geldi… Luka  1:26-33 “altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail`i Celile`de bulunan Nasıra adlı kente, Davut`un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem`di”…
Tanrı’nın ruhsal ordusunda da bir düzen de var
Yahuda 1:9 ‘başmelek’… Oysa Başmelek Mikail bile Musa`nın cesedi konusunda İblis`le çekişip tartışırken…”
 
4. Şimdi Şeytan ve kötü ruhlar nereden çıktı?…
Allah her şeyi yarattığında her şey iyidir demişti. Ama insanların düşüşten önce meleklerin düşüş oldu. Ezekiel  28: 11-19 …Meshedilmiş,koruyucu bir Keruv  olarak Seni oraya yerleştirdim. Tanrı`nın kutsal dağındaydın, Yanan taşlar arasında dolaştın.Yaratıldığıngünden Sende kötülük bulunana dek Yollarında kusursuzdun.Ticaretinin bolluğundan Zorbalıkla doldun Ve günah işledin. Bu yüzden kirli bir şey gibi Seni Tanrı`nın dağından attım, Yanan taşların arasından kovdum, Ey koruyucu Keruv.Güzelliğinden ötürü Gurura kapıldın,….Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı, Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın.”
 
Yeşaya  14:12-14 Şeytan Gurura kapıldı.  Tanrı gibi olmak istedi ve düştü fakat  tek başına isyan etmedi onunla beraber meleklerin üç de biri onu izlediler ve yeryüzüne atıldı.
 Ey parlak yıldız, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, Nasıl da yere yıkıldın! İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin, “Tahtımı Tanrı`nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda, Safon`un doruğunda oturacağım…Ancak ölüler diyarına, Ölüm çukurunun dibine İndirilmiş bulunuyorsun.
Vahiy 12:3-4,9  “Ardından gökte başka bir belirti göründü: Yedi başlı, on boynuzlu, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç vardı. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu; kadın doğurur doğurmaz Ejderha çocuğu yutacaktı… Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.
 
Biz hem fiziksel ve ruhsal bir dünya yaşıyoruz ama bilelim melekler sadece bir yerde olabilirler fakat TANRI her yerde olabilir. Tanrı kötü ruhlara karşı savaşmıyor, melekler savaşıyor. Ve unutmayalım TANRI çarmıhta, ölümü, günahı ve Şeytanı yendi. Melekler hiç bir savaşı kaybetmedi. TANRI’nın ordusu yenilmedi, yenilmez, yenilmeyecektir.
Vah 20.10…”Onları saptıran İblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir.”
Rab İsa Mesih bize yetki verdi , Çarmıhta bizim için zafer kazandı bu yetki kullanalım. Biz kötü ruhlardan değil Onlar bizden korksunlar fakat biz İsa’yı tanımamız gerek ve O’nun kutsallıkta yürümemiz gerek.
İsa Mesih çarmıhta Şeytanı, ölümü ve günahı yendi ve bize yetki verdi. Eğer İsa Mesih kurtarıcı ve Rab olarak kabul ettiysen sen Tanrı’nın çocuğunsun. Bu yetki sana verildi o yüzden  bu yetki sen de Kullan. Biz İsa Mesih’in imanlısı olarak kötü ruhlardan korkmuyoruz onlar bizden korkmaları lazım.