Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Sinemalarda veya televizyonda izlediğiniz Amerikan filmlerinde, bir adamın veya bir kadının bir kilise binasına girip bir mum yaktığını, bir heykelin önünde diz çöküp dua ettiğini veya bir papaza gidip günah çıkarttığını görmüş olabilirsiniz. Büyük olasılıkla, bu tür sahneleri izledikten sonra, Hristiyanlık inancının putperestliğe benzer bir şey olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Açıkçası, ben de İncil’i okuyup gerçek Hristiyanlığın ne olduğunu öğrenene kadar böyle düşündüm.

Adana Protestan Topluluğu olarak, biz, Kutsal Kitap’ın ilkeleri ve öğretişleri doğrultusunda, tüm insanların ve kainatın yaratıcısı olan ve gözle görülmeyen tek bir Tanrı’ya inanıyoruz. Putlara, heykellere, resimlere, mumlara, haç işaretlerine, ölmüş ya da yaşamakta olan hiçbir insana tapmıyor ve tapınmıyoruz. Günahlarımızın bağışlanması için sadece Allah’tan af diliyoruz ve O’nun merhametine sığınıyoruz.

İsa Mesih’in bakire Meryem’den mucizevi bir şekilde doğarak dünyaya geldiğine, 33 yaşındayken bütün insanların günahını taşıyan günah kurbanı olarak çarmıhta öldüğüne, üç gün sonra ölümden dirilerek ölümü yendiğine ve kendisine iman eden herkese Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdiğine ve sadece İsa Mesih’e iman ederek cennete gidebileceğimize inanıyoruz.

İnancımız hakkında daha detaylı bilgi edinmek için İnanç Bildirgemizi okuyabilir, bizden ücretsiz bir İncil isteyip okuyabilir veya kilisemize gelip bizimle sohbet edebilirsiniz.