KUTSAL KİTABA BAĞLI KALMAK

1. KUTSAL KİTABA BAĞLI KALMAK. Tanrının Szn Yerine Getirmek

Yeşu 1. 6-9   Güçlü ve yürekli ol … gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma,
sağa sola sapma. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. çünkü Tanrın RAB
gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.
Kutsal kitaba bağlı kalmaz, Tanrı’nın sözünü yerine getirmezsek her şey boştur ama başarılı
olmak için bu ayetlerde söylendiği gibi güçlü ve yürekli olalım ve Tanrının sözlerini yerine
getirelim. bunları biliyoruz ama bilmek yeterli değil, uygulamaya da geçmeliyiz.

2. OLDUĞUN YERDE BAŞLA. Kk işlerde sadık kal
Matta 25:21 Efendisi ona, `Aferin, iyi ve güvenilir köle!` dedi. `Sen küçük işlerde güvenilir
olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine
katıl!`
oğu kişi yıllarca bunu ya da şunu yapacağım der ama olduğu yerde kalıyor, başlamıyor ve
hibir zaman başlayamıyor. olduğun yerde başla. Rab seni kullanmak istiyor.

1 Samuel 17:33-35  Davut Saul`a, Bu Filistli yüzünden kimse yılmasın! Ben kulun gidip
onunla dövüşeceğim! dedi. Saul, Sen bu Filistli`yle dövüşemezsin dedi, çünkü daha
gensin, o ise genliğinden beri savaşıdır.Ama Davut, Kulun babasının sürüsünü güder
diye karşılık verdi, Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca, peşinden gidip ona
saldırır, kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı zerime gelirse, boğazından
tuttuğum gibi vurur öldürürüm.
Davut yaklaşık metre bir devle savaşacaktı ve Golyat her gün gelip küfür ediyordu, İsrail
halkıyla alay ediyordu ama Davut Ben kulun gidip onunla dövşeceğim! dedi orada
profesyonel askerler vardı ama Golyattan korkuyorlardı. Gen Davut onunla savaşmak istedi.
Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca, peşinden gidip ona saldırır, kuzuyu
ağzından kurtarırım. Davut olduğu yerde sadık kaldı ve başladı. Biz de olduğumuz yerde
başlamalıyız. Tanrı bizi de olduğumuz yere bir amala koydu, orada başlayalım. Kk
işlerde sadık kalalım. Mesela bir film yapmak istiyorum, ok iyi Trke konuşmak istiyorum
yada bir şirket kurmak istiyorum diyoruz, ryalarımız var. O zaman şimdi başlayalım. Kk
iş olsa da sadık kalalım. Kk işlerde gvenilir olduğumuzu gsterince Rab bize daha
byklerini de verecektir.

3. ELİNDE NE VARSA ONU KULLAN
M. ıkış 4:2 RAB, Elinde ne var? diye sordu. Musa, Değnek diye yanıtladı.RAB, Onu
yere at dedi. Musa değneğini yere atınca, değnek yılan oldu
M. ıkış 14:13 Musa, Korkmayın! dedi, Yerinizde durup bekleyin, RAB bugn sizi nasıl
kurtaracak grn. Bugn grdğnz Mısırlılar`ı bir daha hi grmeyeceksiniz… Sen
değneğini kaldır, elini denizin zerine uzat. Sular yarılacak ve İsrailliler kuru toprak
zerinde yryerek denizi geecekler.
Elimizde ne varsa onu kullanalım. Elimizdekilerle ne yapabileceğinizi dşnmeliyiz. Rab bize
yetenek ve armağanlar verdi, onları kullanalım. Davut obandı bir fırsat geldi ve 3 metrelik
bir adamla savaşması gerekti.
1Samuel 17:33-35 Saul …Sonra kendi giysilerini Davut`a verdi; başına tun miğfer taktı,
ona bir zırh giydirdi. Davut giysilerinin zerine kılıcını kuşanıp yrmeye alıştı. nk bu
giysilere alışık değildi … Davutun elinde ne vardı? Bunları oban dağarcığının cebine
koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Golyat`a doğru ilerledi. Davutun elinde bir sapan vardı
ve onu kullanarak geliştirdi.Bahane koyma, bazen bir şey denemeden iyi olup olmadığımızı
bilemeyiz.

4. İDEAL ZAMANI BEKLEME. İmanla adım at, Konforlu alanından ık.
Matta 14:22 …O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. nk
rzgar karşı ynden esiyordu. Sabaha karşı İsa, gln stnde yryerek onlara
yaklaştı.ğrenciler, O`nun gln stnde yrdğn grnce dehşete kapıldılar. Bu bir
hayalet! diyerek korkuyla bağrıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek, Cesur olun,
benim, korkmayın! dedi. Petrus buna karşılık, Ya Rab dedi, Eğer sen isen, buyruk ver
suyun stnden yryerek sana geleyim.
Petrus atılgan biriydi, bazen ok şey yaptık sonra oturup rahat hissediyoruz, demek ki bu
davranışla daha fazla bymek istemiyoruz. Petrus ve diğer ğrenciler İsanın su stnde
yrdğn grdkleri zaman ve boğulmak zereyken, tehlikeli bir anda Cesur olun, benim,
korkmayın!dedikten sonra, biz ne sylerdik?… O anda kurtar bizi!, ya da bize yardım et!
Ama Petrus ok ilgin bir şey syledi, Eğer sen isen, buyruk ver suyun stnden
yryerek sana geleyim.. Dalgaları grnce suyun stnde yrmek istedi. İdeal zamanı
beklemedi! Bazen insanlar dağa ıkarken genellikle tam ortada bir ev var orda dinleniyorlar
ve bu insanların yarısı orda kalıyor, daha yukarı ıkmak istemiyor. Bymek istemiyor,
yetiniyor. Biz byle olmamalıyız.

5. HER KONUDA BYMEYE DEVAM ET
Filipililer 3:12 … Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi sylemiyorum.
Ama Mesih İsa`nın beni kazanmakla benim iin ngrdğ dl kazanmak iin koşuyorum
Pavlus ok kilise kurdu, insanları imana getirdi, Rab onu ok kullandı. Emekli olmak isteyip,
rahatlığı semedi. Tersine Rab’de bymek istedi. Kendisini bu dl kazanmış saymıyordu,
hala ğrenmeyi, devam etmeyi istiyordu. Bazen insanlar ok iyi imanlı olduğunu dşnp,
buraya kadar, yeter diyor. Hayır yeterli değil. Bymekten yorulmayın !

6. SENDEN BEKLENENDEN DAHA FAZLASINI YAP
Matta 5:41 Sizi bin adım yol yrmeye zorlayanla iki bin adım yryn.
Her yerde bekleyen işler var, ama her zaman daha fazlasını yapalım. Sadece senden beklenen
bir şey yapıyorsan sadık kalmış olursun ama beklenenden fazlasını yaparsan bu ilkeyi yerine
getirirsin. Rab bizden ne istiyor? Benim işim sadece bu, başka bir şey yapmak istemiyorum
diyebiliriz ama daha fazlasını yapmalıyız. İki bin adım yryelim!

7. Hİ AMA Hİ BİR ZAMAN PES ETME
Hakimler 8:4 Gidyon bitkin olmalarına karşın Midyanlılar`ı kovalamayı srdren yz
adamıyla Şeria Irmağı`na ulaşıp karşıya geti. Gidyon bitkin, yorgun olmasına rağmen
devam etti.
1Samuel 30: 3-6 Davut`la adamları oraya varınca kentin ateşe verildiğini, karılarının,
oğullarının, kızlarının tutsak alındığını anladılar. Gleri tkeninceye dek hıkıra hıkıra
ağladılar. Davut`un iki karısı, Yizreelli Ahinoam ile Karmelli Naval`ın dulu Avigayil de tutsak
edilmişti. Davut byk sıkıntı iindeydi. nk herkes oğulları, kızları iin acı ekiyor ve,
Davut`u taşlayalım diyordu. Ama Davut, Tanrısı RAB`de g bularak…
Davut byk sıkıntı iindeydi ve taşlanmak zereydi, bizim iin bir rnekti. O Tanrıdan g
alarak devam etti , pes etmedi. Tanrıya gvendi. Sonra oğullarını, karılarını, her şeyi geri
aldı. byk bir zafer kazandı.
Bu ilkeleri uyguladığınızda gerekten başarılı olacak ve bu dnyanın tuz ve ışığı olacaksınız.
Belki, ben ev hanımıyım ne yapabilirim ki, ya da gen biriyim diyorsun. Rab
seni seti. Davut’ta genti, Tanrı’ya gvendi ve biz hala onun yaptıklarını
konuşuyoruz. Byle dşnmeyi bırakmalısınız, biz tarih yazıyoruz. Bu ilkeleri
uygulayalım. Olduğumuz yerde başlayalım beklemeyelim, elimizde ne varsa
hayatımızdaki her alanda kullanalım. İdeal zamanı beklemeden konforlu
alanımızdan ıkıp imanla adım atalım. Her zaman Rabde byyelim.