Dua Tanrı ile olan kişisel bir ilişkiyi gösteren sohbettir.
Eve gittiğinizde karınıza bir dakika bir şey söyleme ama dinle deyip
konuşmaya başlayıp istediğiniz her şeyi anlattıktan sonra hiçbir tepki
beklemeden odanıza mı geçiyorsunuz? Etkili bir iletişim gerçekleşir mi?

Bu sohbet değildir çünkü sadece tek taraflıdır. Tanrı’yla da aynı şekilde
biz konuşur ama dinlemezsek bu gerçek bir iletişimi sağlamaz.
Tanrıyı seviyor musunuz?
İnsan sevdiği kişiyi sürekli aramak ister, duymak ister, bir cevap bekler,
onun düşünceleri kendisi için çok önemlidir. Siz Tanrının sesini duymaya
çalışıyor musunuz? Yoksa aramıyor musunuz bile?

1.Selanikliler 5.17 ‘’ Sürekli dua edin. ‘’
Romalılar 12.12 ‘’ Kendinizi duaya verin.’’
1.Timoteos 2.8 ‘’ her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim.’’
1.Petrus 4.7 ‘’ Bu nedenle, sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun.’’
Peki nasıl dua etmeliyiz?

1.İMANLA
Yakup 1.6 ‘’ Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi
rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.’’
Matta 21.22 ‘’ İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız.’’
İbraniler 11.6 ‘’ İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya
yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman
etmelidir.’’

2.ONUN İSTEĞİNE UYGUN
1.Yuhanna 5.14 ‘’ Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne
dilersek bizi işitir.’’
Yakup 4.3 ‘’ Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü
amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz.

3.İSA’NIN ADIYLA
Yuhanna 16.23-24 ‘’ O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu
söyleyeyim, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz, size verecektir. Şimdiye dek
benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam
olsun.’’

4.İTAAT EDEREK VE ONDA KALARAK
Yuhanna 15:7-8 ‘’ Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz
dileyin, size verilecektir.’’