HERŞEYDEN ÖNCE İTAAT ET

Yususf 17 yaşındayken Rab ona birkaç rüya verdi, 17 yaşından 30 yaşına kadar geçen süre
içinde Rab ona şekil verdi. Allah ilk yarattığı Adem’di sonra Hava’yı. Onlar itaatsizlik
yaptılar bunun için ölüm ve günah dünyaya girdi. Daha sonra Kayin ve Habil aralarında
problemleri çıktı. Sonra Rab Nuh’a doğru bir insan olduğunu ve kendisi için bir gemi
yapmasini istedi, Nuh’un otudurduğu yerde deniz olmasına rağmen itaat etti. Yaratılış 6.22
ve 25 …Nuh Tanrı`nın bütün buyruklarını yerine getirdi. Adem’den İbrahim’e kadar
tahmini 2000 yıl geçti.. Yaratılış 12.1 RAB Avram`a, “Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak,
sana göstereceğim ülkeye git” dedi,… İbrahim’ Rabb’in buyurduğu gibi yola çıkıp itaat etti.
Tanrıya itaat etmek bazen çok kolay ama bazen çok zor olabiliyor. Tanrı bizden bir şey
istediğinde vermek istemiyoruz.
Bildiğiniz gibi sonra İsmail geldi, İhsak, Yakup ve onun 12 oğlu vardı, onlardan biri Yusuf’tu,
gururla ilgili birtakım denemelerden geçti ve Tanrı’ya itaat etti. Çok denemlerden geçti, 30
yaşına geldiğinde Rab’bın planı gerçekleşti.
Bir kıtlık oldu ve Yakup ve oğulları yemek bulamıyordu o zaman Yusuf Mısır’da Fıravun’dan
sonra ikinci oldu ve kardeşleri Yusuf’un önünde diz çökmek zorunda kaldılar yine de Yusuf
kardeşlerini bağışladı. İsrail halkı Mısır’a geldiler Yusuf’un ailesiyle birlikte 70 kişiydiler.
Yönetim değiştiği için köle oldular yaklaşık 430 yıl orada kaldılar.
Sonra İsrail halkı Tanrı’ya yalvardı ve Musa’yı seçip onları kurtarmaya gönderdi kendisi 80
yaşındaydı. 70 kişi olarak Mısır’a girdiler, 430 yıl sonra 2.5 milyon kişi olarak Mısırdan
çıktılar. Musa inatçı insanlar yönetmek çok zordu. Mısırdan çıkmadan önce Fıravun
gitmelerini istemiyordu o yüzden Rab Mısırlılara 10 bela gönderdi. Mısırdan Çıkış 7:10…
Kan, sıvrısinek, çekirge….karanlık, ilk doğan ölümü gibi belalar verdi. Nuh itaat etti Musa
da itaat etti.
Rab’bin bize buyurduğu gibi itaat ediyor muyuz?…Rab’bin sözleri kulak ediyor muyuz?…
Tanrı bütün insanlar sever ama herkese aynı davranmaz kendi çocuklarını korur ve yardım
eder. Hepimizi Tanrı yarattı ama hepimiz Tanrı’nın çocukları değiliz.
Musa ve Israil halkı Rab’bin verdiği buyrukları yerine getirdiler Rab kendi halkıyla başka
halk arasına fark koyuyor. Mısırdan Çıkış 9.4 RAB İsrailliler`le Mısırlılar`ın hayvanlarına
farklı davranacak. İsrailliler`in hayvanlarından hiçbiri ölmeyecek.`” Mısır’dan çıkış 8.23
Kendi halkımla senin halkın arasına fark koyacağım. Yarın bu belirti gerçekleşecek.`
Mısırdan Cıkış 13. 21-22 …Gece gündüz ilerlemeleri için, RAB gündüzün bir bulut sütunu
içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük
ediyordu. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünden eksik olmadı.
Tanrı İsrail halkı Mısır’dan çıkardı ve denizi ayrılıp kuru topraklarda geçirdi, onlar denizi
geçtikten sonra çok güzel dans ettiler, eğlendiler ancak peşlerinden gelen düşmanı
görünce hemen şıkayet ettiler. Önce Tanrı’nın sözlerini yerine getirdiler ama sonra

düşmanı görünce çok koktular. Mısır’dan Çıkış 14.12-15 …Musa, “Korkmayın!” dedi,
“Yerinizde durup bekleyin, RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün…
Rab bir problemimiz olduğunda bize korkmamamızı ve yerimizde durmamızı söylüyor.
Sakın olmamızı endişelenmememizi ve Rab’be kalmamızı istiyor.
Rab’de kalırsan bol bol meyve vereceksin. Rab seni başarılı olmak için seni yarattı.
Rab’de kalmamız gerekiyor eğer beklersek Rab bize mutlaka cevap verecektir Rab bugün
bize bunu net bir şekilde söylüyor:
1. RAB’bin verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirir.
2. Rab sana öncülük edecek.
3. Kendi halkı başka halklar arasına fark koyuyor.
4. Korkmayın, yerinizde durun, sakın olun!
5. İlerleyin!