ÇARMIHINI YÜKLENİP İSANIN ARDINDAN GİTMEK

Geçen hafta Tanrı’nın biz özgür bir yaşama çağırdığından ve bizleri yükseklerde
oturduğundan bahsettik.
Tanrı, Oğlu’nu bizi kurtarması için yolladı. İsa dünyaya geldi, alçakgönüllü bir şekilde hizmet
etti ve çarmıhta günahlarımız için kendi hayatını feda etti. Günah yendi, zafer kazandı.
İsa’ya iman ederek, O’nu yaşamımıza Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde sonsuz
yaşama sahip oluyoruz.
Peki, İsa’ya iman ettikten sonra hayatımız çok kolay oluyor mu? Hayır, bazen çok kolay
olmuyor. Savaşımız devam ediyor. Ama bu kez İsa’yla birlikte mücadele ediyoruz.
Çünkü iman hayatı düşüncede ve eylemde paklığı gerektiriyor. Hatta bazen bir bedel
ödememiz gerekiyor. Bakın Galat. 2: 20’de Pavlus ne diyor? “Mesih`le birlikte çarmıha gerildim.
Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve
benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu`na imanla sürdürüyorum.”
Pavlus yaşamını Mesih’e adıyor. Peki biz onun gibi “Ben yaşamıyorum, Rab bende
yaşıyor.” diyebiliyor muyuz? Pavlus böyle demekle kendi isteğimi değil, İsa’nın isteğini
yapıyorum, artık birinci planda ben değil, Mesih var, diyor.
1 Petrus 2:9-11”Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.Size
bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar
yaptılar.İçlerinde olan Mesih Ruhu, Mesih`in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek
yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruh`un hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar.” ve
Luka 9:23 İsa, “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin”
dedi,
İsa’nın ardından gitmemiz için kendimizi inkâr etmemiz gerekir. Halbuki biz haksızlığa
uğradığımızda hemen hakkımızı arıyoruz, savunmaya geçiyoruz. Oysa İsa hakkından
vazgeçti, acı dolu haç yolunda, hakarette, iftirada ses çıkarmadı. Ödediği bedel çok büyüktü.
Şimdi O’nun bu dünyada senin için yaşadığı gibi sen de ben İsa için yaşıyorun
diyebiliyor musun? Minnettarlığınla birlikte çarmıhını yüklenip kendini inkar edebilir
misin?