HAYATIMIZI BOZAN DÖRT KÜÇÜK TİLKİ

Kutsal olmak için nasıl yaşamak gerekiyor?.Tanrı sizinle konuşmak
istiyor! Yuhanna 14.6“İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben`im” dedi. “Benim
aracılığım olmadan Baba`ya kimse gelemez.”
S. özdeyişleri14:12 “Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, Ama sonu
ölümdür .” Bazen biz Tanrı’nın sözünü okumak istemiyoruz kendi
bildiğimizi yapmak istiyoruz. Çünkü kendi yolumuz en düzgün yol diye
düşünüyoruz, fakat kendi düşündüğümüz yol bizi ölüme götüren yol
olabiliyor.
YALAN
Ezgiler ezgisi 2:15…Yakalayın tilkileri bizim için, Bağları bozan küçük
tilkileri; Çünkü bağlarımız yeşerdi.Sizin hayatınızda tilkiler var mı? Ürün
vermek istiyoruz ama tilkiler ürünümüzü bozuyor. Ayette neden küçük
tilkiler diyor? Çünkü büyükler hemen fark edilirler, giremezler. Ama
küçükler girip her şeyi bozabilir. Fark edilemedikleri için zararları da daha
büyük olur. Durup bir düşünelim, hayatımızdaki tilkilerden birkaçını.
Mesela YALAN. Örneğin evdesiniz ve görüşmek istemediğiniz biri sizi
aradığı için ‘evde yok’ dedirtiyorsunuz YALAN!! Günümüzde YALAN
söylemek o kadar doğal oluyor ki bazen farkına bile varamıyoruz.
Alışkanlığa dönüşüyor. Efesliler 4.25 “ Bunun için yalanı üzerinizden
sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin …”

Yuhanna 8:44 “Siz babanız İblis`tensiniz ve babanızın arzularını yerine
getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı
kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o
yalancıdır ve yalanın babasıdır.İsa burada yalanın babasının şeytan
olduğunu belirtiyor. Eğer bizim babamız göklerdeki Tanrımız ise YALAN
SÖYLEMEMELİYİZ. Günümüzde yalan söyleyen ve kendi söylediği
yalanlara inanarak yaşamaya başlayan birçok insan var. Allah bir
şeyden nefret ediyor mu?. S. özdeyişleri 6:16-19 RAB`bin nefret ettiği
altı şey, İğrendiği yedi şey vardır: Gururlu gözler, Yalancı dil, Suçsuz kanı
döken eller, Düzenbaz yürek, Kötülüğe seğirten ayaklar, Yalan soluyan
yalancı tanık Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

Efesliler 4:25“…Yalan üzerinizden sıyırıp atın!”.Vahiy 22:15 Yalan
söyleyen katil zina eden sarhoş hepsi dışarıda kalacak diyor Rab. Evine
almayacak. Düşünün acaba siz yalan söylüyor musunuz?…
KISKANÇLIK
Bu küçük görünen tilki hayatını mahvedebilir!
Bir tilki daha var KISKANÇLIK. Galatyalılar 5:19-22 Benliğin işleri
bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık,
çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler,
çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir….
Tanrının Egemenliği`ni miras alamayacaklar. Mesela biri yeni bir
ayakkabı aldı ve neden benim ayakkabım eski, benim de böyle bir
ayakkabım olsun diye düşünebilir ve bu düşünce kişiyi kıskançlığa
yöneltir. Ya da bir kardeş kötü eksik bir şekilde Müjde paylaşıyor. Buna
rağmen birçok kişiyi kiliseye getiriyor. Ama sen harika müjde veriyorsun
sana göre ama kimseyi kiliseye getiremiyorsun. Farkında mısın? Sen
kıskanmaya başladın bile.KISKANIYORSUN!! Rabbin sana verdiği
şeylerle yetiniyor musun? Sen mükemmel bir insansın senin gibi başka
hiç kimse yoktur, Öyleyse neden hayatımızda kıskanmaya izin
veriyoruz?…
GURUR
Yakup 3:14-16 “… Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa
övünmeyin, gerçeği yadsımayın…” kıskançlık ve yalan S. özdeyişleri 21:4
Küstah bakışlar ve kibirli yürek Kötülerin çırası ve günahıdır. Yani
GURUR. S. özdeyişleri 16:18 Gururun ardından yıkım, Kibirli ruhun
ardından da düşüş gelir.Gururlanmak yerine ben yapamadım ama
yapmaya çalışacağım, ben bilmiyorum ama öğrenmeye çalışırım
demeliyiz.
BAŞKALDIRMAK
Bazen bu çok sessiz bir şekilde olabiliyor, hiç kimse fark etmeden. Bazen
içimizde oluşturabiliyor. Biri iyi konuşursa diğer kişiden daha iyi
konuşurum demek BAŞKALDIRMAKTIR. Başkaldırmak: karşı gelmek,
ayaklanmak, isyan etmek demektir. Zaten Şeytan’ın işlerinden bir tanesi

de BAŞKALDIRMAKTIR. Gururumuzu bir kenara bırakmalıyız.
Yapamayacağımız bir şey varsa ‘yapamıyorum’ demeliyiz, ‘hallederim’
değil. Bunu ciddi almak gerekiyor mesela bir katil, bir sarhoş, bir zina
eden ve arada bir yalan söyleyen kişi Tanrı’nın önüne çıktığında aynılar
bir fark yok. Vahiy 22’de aldanmayalım ne yalancı ne katıl… Tanrını
egemenliğine giremez.
Acaba bizim hayatımızda tilkiler var mı? Yalan, gurur, başkaldırma ve
isyan gibi … Eğer varsa yakalayıp yok etmeliyiz, yoksa meyve
veremeyiz. Bu yüzden hayatımızda bu küçük gibi görünen şeylerin
farkına varmamızı ve onları üzerimizden sıyırıp atmamızı istiyor Tanrı.
Beyaz yalan diye düşünebiliriz ama Tanrı için yalan yalandır. ve
söyledikçe alışıyoruz. Bu bizler için doğal olmamalı artık, üzerimizden
sıyırıp atmalıyız. Herkes yalan söyler deme çünkü bu da bir yalandır…
“Yol, gerçek ve yaşam” Rabbimizdir. Tanrı’mız kutsal bir Tanrı’dır ve
bizlerinde kutsal olmamızı istiyor.