HAYATIMIZDA NEREYE GİDERSEK GİDELİM UYGULAMAMIZ GEREKEN PRENSİPLER VAR

1.Prensip. İbraniler 13:17 Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın.
Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların

sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil -bunun size yararı olmaz- sevinçle
yapsınlar
2.Prensip. Luka 16:10 En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de
güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz.
Amacımız küçük işlerde güvenilir olmaktır.
3.Prensip Matta 6:33 Siz öncelikle O`nun egemenliğinin ve doğruluğunun
ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.
Evde, ilişkilerimizde, işte her yerde O’nun egemenliği ardından gidersek hiç
eksiğimiz olmayacak. Nereye giderseniz nerede kalırsanız bu 3 prensip sizin
olsun
1 Tanrı’yı doğru şekilde tanımak
İlk işimiz, amacımız Tanrı’yı doğru tanımak olsun. O’nu yanlış anlatmakla
yaşamız bozuluyor. O’nu doğru şekilde tanımazsak gerçek içimizde olmaz ve
gücümüz yok olur.
Mezmur 113:7 Düşkünü yerden kaldırır, Yoksulu çöplükten çıkarır; Soylularla,
Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye. Kısır kadını evde oturtur, Çocuk
sahibi mutlu bir anne kılar.
Tanrı kimdir? Amacımız Tanrı’nın kimliğini anlamak. Buna 7-9 ayet cevap
veriyor. Tanrı’nın amacı bir topluluk kurmak, Dışarıdakilerle, halkının
soylularıyla otursun diye bir topluluk oluşturmak farklı kişilerle bir birlik içinde
olmak ve bunu sağlamak için eğildi Tanrı ta göklerden bunun için aramıza geldi.
Mezmur 113:7 Var mı Tanrımız RAB gibi, Yücelerde oturan, Göklerde ve
yeryüzünde olanlara Bakmak için eğilen?

2 Şükredici olmak.
Filipinliler 4:6 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı`ya dua
edip yalvararak şükranla bildirin. Şükredici bir yüreğimiz var mı? Fazlasıyla
şükredici olursak, zaman kalmıyor dedikodu için veya başka şeyler için.
Önceliğimiz bunlardan önce şükredici olmak olsun. Şimdi hayatımızda
şükretmek için bir konu var mı? Böyle yaptığımızda daha mutlu oluyoruz. Bu
bizde yerleşsin.

3 Verimli olmak
Matta 3:23 İyi toprağa ekilen tohum ise, sözü işitip anlayan birine benzer.
Böylesi elbette ürün verir, kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat.”Çeşit çeşit
toprak var ve tohumda çok. Şart bu sözü anlamak eğer Tanrı’nın sözünü anlarsak
elbette ürün veririz. Hedefimiz 100 kat ürün vermek olsun.
Luka 8:40-56 Karşı yakaya dönen İsa`yı halk karşıladı. Çünkü herkes O`nu
bekliyordu. O sırada, havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa`nın
ayaklarına kapandı, evine gelmesi için yalvardı. Çünkü on iki yaşlarındaki
biricik kızı ölmek üzereydi.. On iki yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı…
İsa`nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması
kesildi. İsa, “Bana kim dokundu?” dedi. Herkes inkâr ederken Petrus,
“Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor” dedi. Ama İsa, “Birisi
bana dokundu” dedi. “İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim.” ..Bütün
halkın önünde, O`na neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa
ona, “Kızım” dedi, “İmanın seni kurtardı. Esenlikle git.” İsa daha konuşurken
havra yöneticisinin evinden biri geldi. Yöneticiye, “Kızın öldü” dedi,..” İsa
bunu duyunca havra yöneticisine şöyle dedi: “Korkma, yalnız iman et, kızın
kurtulacak.” İsa adamın evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi
babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi.
Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa, “Ağlamayın” dedi, “Kız ölmedi,
uyuyor.” Kızın öldüğünü bildikleri için İsa`yla alay ettiler. O ise kızın elini
tutarak, “Kızım, kalk!” diye seslendi. ..kız hemen ayağa kalktı… İsa, olanları
hiç kimseye anlatmamaları için onları uyardı.
Tanrı sözünü uzun yıllar boyunca korudu O’nu tanıyalım diye. Tanrı’nın
kişiliğini bu ayetlere bakarak anlayabiliriz.
1. Tanrı hisseden ve bize yakın bir Tanrı, uzak bir Tanrı değildir. İyi bir şey
yaptığımız da hissediyor biliyor. Bu kadın O’na ne kadar gizli yaklaşmışsa da
bunu hissetti.
2. İsa ayaklarına kapanan adamın imamını fark etti. İsa imanımızı görüyor ve
destekliyor. Evet Rab yapar diye imanımız varsa Rab bunu fark ediyor.
3. İsa’nın şifa vermesini, yaşam vermesini her zaman olan bir şey gibi
gösteriyor. O her zaman şifa verdi ve O’na korkmadan yaklaşabiliriz. Şifa veren,
yaşam veren bir Tanrımız var.
Bu ayetlere bakarsak imanla kurtuluş konusunun açıklandığını görürüz. İsa ona,
“Kızım” dedi, “İmanın seni kurtardı. ve “Korkma, yalnız iman et, kızın
kurtulacak.” diyor. Demek ki İsa’ya iman edersek kurtuluş kesindir. “Karşı

yakaya dönen İsa`yı halk karşıladı”, öğrenciler veya Ferisi değil, halk karşıladı.
“Kızın öldüğünü bildikleri için İsa`yla alay ettiler.” Kim alay etti? Halk..
“İsa, olanları hiç kimseye anlatmamaları için onları uyardı. Kime anlatmamalar
için? Yine halka..
İsa’nın halkla olan ilişkisinden bahsediyor. Bir kez okuduğumuzda imanla
kurtuluşu ama daha çok okuduğumuzda bu gibi ince bir detayları da fark
edeceğiz.
Kız iyileşti, yeniden yaşama kavuştu. Kadın iyileşti. Halk önünde tohum ekildi
ama alay eden halk hiçbir şey anlamadı. Verimli olalım ki Tanrı’nın sözünü,
sesini iyi anlayalım.
Matta 28:19-20 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin;
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh`un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her
şeye uymayı onlara öğretin..
İsa burada öğrencileriyle vedalaşıyor… onları yetiştirin diyor bilgilendirin değil.
Rabb’in bizden beklediği eğitmen olmamız. Size buyurduğum her şeyi öğretin
demiyor, ‘size uymayı buyurduğum her şeyi’ diyor. Rab her zaman itaatkar
olmamızı bekliyor.