HAYATIMIZIN EN İYİ EĞİTMENİ VE ÖĞRETMENİ ACIDIR

Mezmurlar 119.65-72 … İyi oldu acı çekmem; Çünkü kurallarını
öğreniyorum. Ağzından çıkan yasa benim için Binlerce altın ve
gümüşten daha değerlidir. Bir kral acı çekmek iyi oldu derse demek
ki orada bir ders var hem de bize olgunlaştıran bir ders.
1 Petrus 4:12-19… “Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da
başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama Mesih
inanlısı olduğu için acı çeken, bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu
adla Tanrı`yı yüceltsin. Çünkü yargının, Tanrı`nın ev halkından
başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa,
Tanrı`nın Müjdesi`ne kulak asmayanların sonu ne olacak? Doğru kişi
güçlükle kurtuluyorsa, Tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak? Bunun
için, Tanrı`nın isteği uyarınca acı çekenler, iyilik ederek canlarını
güvenilir Yaradan`a emanet etsinler.

Eyüp malını mülkünü canı dışında her şeyini kaybetti ama sonuç
olarak Eyüp imanına dayandı, Rab’bi terk etmedi.
Bazen çektiğimiz acılar bize mantıksızca gelebilir ama Rab’bin
hayatımızdaki planını gerçekleştirmek için olgunlaşmamızı
sağlayan gerekli olan bir süreçtir.
Vahiy 7:14 … Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir.
Kaftanlarını Kuzu`nun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Tanrı
her şeyi kendi yüceliği için kullanıyor. Çünkü o egemendir.
Aramızda yetkin ve olgun olmak isteyen var mı? Denemelerden
geçerken nasıl tepki gösteriyoruz? Yakup 1:2-12 … Kardeşlerim,
çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle
karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü
yaratır. Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler
olmanız için tam bir etkinliğe erişsin.
Bir hikaye vardı. İmanlı bir ailenin küçük kızları ölmek üzereydi, bir
kardeş onun yanına gittiğinde çocuğun babası “Rabbe yüzde yüz
inanıyordum ama şimdi emin değilim küçük kızım oluyor” dedi. Onun
yanına giden kardeş Rabbe güven eğer O isterse simdi bile
iyileştirebilir kızını dedi. Yalnız değilsin ailen, arkadaşların yanında
diyerek Ona cesaret verdi. Ben hiç böyle düşünmemiştim diye karşılık
verdi babası ve birlikte Rabbe dua ettiler. 10 dakika sonra doktorlar
gelip ne oldu bilmiyoruz ama kızın yasayacak dediler. Tanrı onun
imanını denemişti.
Tanrının sevinçle karşılayın derken söylemek istediği bu acı
içindeyken bile iyi noktaları fark edebilmemiz Ona güvenle
yaklaşabilmemizdir. Bu imanımızı güçlendirir.
12… Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla
çıktığı zaman Rab`bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını
alacaktır.
Problemlerden geçerken nasıl dayanıyoruz? tepkimiz nasıl?
1Petrus 5:6-12 Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrı’nın kudretli
eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü
O sizi kayırır.Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan
gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki
kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan

İblis’e karşı direnin. Sizleri Mesih’te sonsuz yüceliğine çağıran ve
bütün lütfun kaynağı olan Tanrı’nın kendisi kısa bir süre acı
çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip
temellendirecektir. Kudret sonsuzlara dek O’nun olsun! Amin.
İman da sarsılmadan iblise karşı direnmeliyiz, kısa süre acı
çekildikten sonra Rab bize güç verecek.
Ölüm ve diriliş
Yuhanna 12:24 “Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa
düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.
İsa Mesih Kudüs’e girerken Hozana diye bağırıyorlardı beş gün
sonraysa ‘çarmıha ger’ diye bağırıyorlardı İsa Mesih öldü ve
üçüncü gün dirildi. İsa neden o kadar acı çekti? Çünkü bizi canını
verecek kadar çok seviyor. Filipililer 4:4-7 Rab`de her zaman
sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca
bilinsin. Rab`bin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın; her konudaki
dileklerinizi, Tanrı`ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman
Tanrı`nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla
yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.
Her durumda her zaman sevinin sıkıntıyı Rab’bin eline verirsek
Tanrı çalışacaktır ve her şeyi yoluna koyacaktır bizler için. Ama
biz kendi isteğimize göre planlarsak, sıkıntıdan çıkmak için
uğraşırsak Şeytan bizi yenmiş demektir. Çünkü kendi kendimize
çözerim demek Tanrı sana güvenmiyorum demektir. Yanı şeytana
zafer vermiş oluyoruz.
Unutmayalım denemeler ve acı çekmeler bizi olgunluğa
eriştirecektir!