İYİ ÇOBAN

Bizler kutsal kitabın içindeki Tanrı’yı tanımak istiyoruz.
Hezekiel 34:16 “Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak,
zayıfı güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle
güdeceğim.”
Burada kişiliğini açıklamaktadır.
Bizim yapmamız gereken şey en iyi kurbanı seçmek değil , çobanlık yapan Tanrı’ya
bakmaktır.
Bizler Rab’be güvenerek yaşıyoruz.
Mezmur 23:1 ”RAB çobanımdır, Eksiğim olmaz. ”
1.Timoteos 4:13 “Ben yanına gelinceye dek kendini topluluğa Kutsal Yazılar’ı okumaya, öğüt
vermeye, öğretmeye ada.”
Mezmurlar 103:5-19 “Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, Bu nedenle gençliğin
kartalınki gibi tazelenir. RAB bütün düşkünlere Hak ve adalet sağlar.Kendi yöntemlerini
Musa’ya, İşlerini İsrailliler’e açıkladı. RAB sevecen ve lütfedendir, Tez öfkelenmez, sevgisi
engindir. Sürekli suçlamaz, Öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Bize günahlarımıza göre
davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,
Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa,O
kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB
de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu

anımsar. İnsana gelince, ota benzer ömrü, Kır çiçeği gibi serpilir;Rüzgar üzerine esince yok
olur gider, Bulunduğu yer onu tanımaz. Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,
Antlaşmasına uyan ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.RAB tahtını
göklere kurmuştur, O’nun egemenliği her yeri kapsar. “
Okumak zor değil. Oku , bizde bunu yapıyoruz.
İmanda öz oğlu olan timoteos bunu yazmıştır:
1.Timoteos 4:16 “Kendine ve öğretine dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu
yapmakla hem kendini hem seni dinleyenleri kurtaracaksın. “
Rab’le olan ilişkimize önem vermemiz ; evde , kahvede ,sokakta, sorumluluğumuzu
almamız lazım.
Rab’le olan ilişkimiz çok önemlidir ve yaptıklarından O sorumlu değil, sen sorumlusun.
O kötü yaptı , diyerek suçlamak vs. olmaz. Hazır gelelim ve hazır gidelim. Sorumluluğumuzu
taşıyalım. Şikayet söz konusu bile değildir.
Yuhanna 10:10-11 “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar
yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna
canını verir.
Yeşaya 53 de , Hezekiel 36 da iyi çoban dan bahsediliyor. Size iyi haber şudur ki iyi çoban
geldi!
Çobanı olmayan koyunun hali çok kötüdür; yol gösteren ,sevgi gösteren çoban yoksa koyunun
durumu kritiktir.
Faka iyi çoban geldi. On iki öğrencisi oldu ve öldürüldü. Öldürüldüğünde ise onlarda
çobansız duruma geldiler.
‘İyi çoban gelmişti ama artık yok, sadece cesedi var, artık yanında duran çobanın yok ‘ olsa ne
yapardın?
Yuhanna 20:19 “Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu
nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup, “Size esenlik
olsun!” dedi.Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab’bi
görünce sevindiler.İsa yine onlara, “Size esenlik olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben
de sizi gönderiyorum.”Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!”
dedi.“Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız,
bağışlanmamış kalır.”
Çoban savaşa gitti. Ölerek kazandı, şeytanı yendi ve bize hediyeleri var.
O’nun bize 3 hediyesi var.
1. Tanrının huzurunda yaşamak : İsa Mesih esenlik olsun dedi. Bu yolu seçtin ,
yürüyorsun evet ve yalnız değilsin. Perde açıldı : ölümden, savaştan dönen çoban bize
verildi.Tanrı’nın huzurunda yaşıyoruz bu bize bol yaşam , umut ve çok daha şey verir.
2. Bağışlamak : Kızdığın herkesi bağışladınız. Tüm haksızlıkları, kötülükleri. Bu görev
bize verilmiştir. Dua eden bir kilise olalım. Bu hediye bize verilmiştir.

3. Elçi olmak : Baba’nın beni gönderdiği gibi İsa’da bizi gönderiyor. Bizler İsa’nın elçisi
oluyoruz. Aracılık ediyoruz. Tanrı bize o yetkiyi verdi bunlar kutsal ruh sayesinde
gerçekleşiyor.
Vahiy 7:15 “Bunun için,
“Tanrı’nın tahtı önünde duruyor,
Tapınağında gece gündüz O’na tapınıyorlar.
Tahtta oturan, çadırını onların üzerine gerecek.”
Kim bunlar? Biz O’na sonsuza dek tapınacağız !
Bu haftada bir toplu olarak yaptığımız tapınma basit bir hazırlıktır. Gerçeği ilerde olacak.
Unutmayın tahtın önündeki Çobanlık etmekte ve o iyi çoban İsa Mesih’tir. O’nu
izleyelim.