KİŞİSEL İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN İLKELER 1.

Yuhanna 8:1-11 ”Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler.
Kadını orta yere çıkararak İsa`ya, “Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı” dediler.
Musa, Yasa`da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin? Bunları İsa`yı
denemek amacıyla söylüyorlardı; O`nu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş,
parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve,
“İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!” dedi.Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı.
Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa`yı yalnız
bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, “Kadın, nerede onlar? Hiçbiri
seni yargılamadı mı?” diye sordu. Kadın, “Hiçbiri, Efendim” dedi. İsa, “Ben de seni
yargılamıyorum” dedi. “Git, artık bundan sonra günah işleme!”

Eğer başka kişilerle iyi geçinemezsek başarılı olmayacağız. Paradan sonra en büyük problemi
ilişkileri kurmak. Başarılı olmak için herkesle iyi ilişkiler yaşamamız lazım. Kurtuluş İsa
aracığıyla oluyor. Yüreğimiz doluyor, fakat hem sevgi dolu bir yürek hem de boş bir kafa
olabilir mi? İyi bir insan, kurtuluş aldı ama çok hikmetsiz davranabiliyor çünkü Rab’de
büyümemiş olabilir. Romalılar 12:2 “Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı`nın
iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin
yenilenmesiyle değişin. Her gün yenilemek lazım. Tanrı’nın sözü bize hikmetli olmamız için
yardım ediyor. O’nun ilkelerini öğrenelim.
1. Yumuşak cevap ilkesi
S. Özdeyişleri 15:1 Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.
Çok agresif bir dünyada yaşıyoruz. Öfke, kinle dolu. Yanlış kelimelere veya davranışlara tepki
göstermek değil yumuşak ve hikmetli bir cevap bir ateş söndürür. Aynı şekilde cevap
verme !!! Hakimler 8:1-3 Efrayim oğulları Gidyon`a, “Midyanlılar`la savaşmaya gittiğinde

bizi çağırmadın; bize neden böyle davrandın?” diyerek onu sert bir dille eleştirdiler.Gidyon,
“Sizin yaptığınızın yanında benim yaptığım ne ki?”… Sizin yaptıklarınıza kıyasla ben ne
yapabildim ki?” Gidyon`un bu sözleri onların öfkesini yatıştırdı. Yumuşak cevap yangını
söndürdü. Hakimler 12:1-6 sert cevap 42.000 kişi öldü S. Özdeyişleri 10:11 Doğru kişinin
ağzı yaşam pınarıdır, Kötülerse zorbalıklarını sözle gizlerler.
2. Alçakgönüllü ilkesi
2 Timoteos 2: 24 Rab`bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle davranmalı,
öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır.
Alçakgönüllü olmak, alçakgönüllü gibi olmak değil. Hiç kimse havalı, gururlu, kibar bir kişi
lider olarak istemiyor. Bu kişilerle ilişki kurmak istemeyiz. Bir tartışma kazanıp ama bir ilişki
bitirebiliriz. Haklı olmak isterken alçakgönüllü olamıyoruz.

3. Eğitici azarlama
S. Özdeyişleri 6:23 Bu buyruklar sana çıra, Öğretilenler ışıktır. Eğitici uyarılar yaşam
yolunu gösterir. Terbiye azarlamaları hayat yoludur. Biri bizi düzeltmezse yanlış olduğumuzu
nasıl öğrenebiliriz. Yıkıcı azarlama değil, terbiye eden bir uyarı. Her zaman yeni şeyler
öğrenmek gerek, yaptığımız şeyler daha iyi bir şekilde yapmak ister misiniz? S. Özdeyişleri
9:8 Alaycıyı azarlama, yoksa senden nefret eder. Bilge kişiyi azarlarsan, seni sever. Hikmetli
kişi azarla ve seni sevecek ama alaycıyı azarlarsan bir düşman kazanacaksın. İnsanı yok
etmek veya utandırmak değil yola getirmek gerek. Bazen ‘büyümek istiyorum’ deriz fakat bir
kişi seni eleştirirse gerçekten bu konuda açık miyiz?…açığız deriz ama bazen hiç kolay değil.

4. Sevinmek
Rom 12:15 Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Sevinenlerle sevin! Ama doğal olarak
ne yapıyoruz? Bir kişiye iyi bir şey olursa biz acaba seviniyor muyuz? veya rekabet edip
kıskanıyor muyuz? Mesela ben 93 aldım okulda………(Başkasını bunları der) iyi ben
okuldayken hep 100 alıyordum. Bana bir Murat hediye ettiler……. Ahh bana bir Mercedes
verdiler. Bir kişi sevinirse biz de sevinelim. Ben 3 gün tatile gideceğim… sadece 3 gün ben
her zaman 2 hafta gidiyorum… vs. Susalım! Onlarla sevinelim!!! Yarışma değil!!!
Başkalarının sevincini çalmayalım! Bir kişi sevinirse biz de sevinelim.
5. Suç bağışlamak
Hataları görmemek, bize karşı yapılan şey önemsememek. Biri sana söverse işitme!
Vaiz 7:21 İnsanların söylediği her söze aldırma, Yoksa uşağının bile sana sövdüğünü
duyabilirsin. S. Özdeyişleri 19:11 Sağduyulu kişi sabırlıdır, Kusurları hoş görmesi ona

onur kazandırır. Bağışlamak kolay mı?… Kendi gücümüzle imkansız ama Tanrı ile olabilir
karar ver! Kötü sözleri kabul etme! Olaylar seni kontrol etmesin. Her zaman insanlar senin
hakkında kötü konuşacak hata sana karşı günah işleyecek ama onu bağışlamak gerek yoksa
sana acılık veriyor, özelikle geçmişteki yaşadığımız olaylar , bu deyin dediği gibi: “Yumuşak
bir yürek ama timsah derisi”. Eğer benliğimizi öldürürsek hiç kimse bize zarar veremez.
Suç bağışlamak bir onurdur.
6. Kral ve savaşçı ilkesi
Kral gibi konuşursan kral gibi cevap alacaksın ama savaşçı gibi konuşursan savaşçı gibi bir
cevap alacaksın. Kimi uyandırmak istiyoruz?… Her kişinin bir kral ve bir savaşçı tepkisi var.
Biz kimin gibi konuşmak istersek, nazik olan kral mı yada öfkeli dolu olan savaşçı mı gibi?
1Sam 25: 6-31…Davut`un adamları varıp Davut adına bu sözleri Naval`a ilettiler ve
beklemeye başladılar. Ne var ki, Naval Davut`un adamlarına şu karşılığı verdi: “Bu Davut da
kim? İşay`ın oğlu da kim oluyor? Bu günlerde birçok köle efendilerini bırakıp kaçıyor.
Ekmeğimi, suyumu, kırkıcılarım için kestiğim hayvanların etini alıp nereden geldiklerini
bilmediğim kişilere mi vereyim?” Davut Nabal selam gönderiyor, selamet diliyor ve bir
ricada bulunuyor. Ama Nabal savaşçıya bir cevap veriyor ve Davut’un savaşçısı
uyandırıyor…Davut adamlarına, “Herkes kılıcını kuşansın!” diye buyruk verdi. Davut da,
adamları da kılıçlarını kuşandılar. Yaklaşık dört yüz adam Davut`la birlikte gitti; iki yüz
kişi de erzağın yanında kaldı. Abigayil krala konuşuyor hem de yalvarıyor. Avigayil Davut`u
görünce hemen eşekten indi; Davut`un önünde eğilip yüzüstü yere kapandı. Onun ayaklarına
kapanarak şöyle yalvardı: “Efendim, suçu ben, yalnız ben üstüme alıyorum. İzin ver, ben
kölen seninle konuşsun, onun söyleyeceklerini dinle.Yalvarırım, efendim, o kötü adam
Naval`a aldırma. Çünkü kişiliği tıpkı adı gibidir. Adı akılsız anlamına gelir; kendisi de
akılsızın biridir. Ben kulun, efendim Davut`un gönderdiği ulakları görmedim. Ama şimdi, ey
efendim, RAB senin kan dökmene ve kendi elinle öç almana engel oldu. Yaşayan RAB`bin adı
ve senin yaşamın hakkı için yalvarırım, düşmanların ve efendime kötülük tasarlayanların
tümü Naval gibi olsun… Abigayil de kral gibi konuştu Avigayil`in kendisine getirdiklerini
kabul eden Davut, “Esenlikle evine dön. Sözlerine kulak verip dileğini kabul ettim” dedi
Cennette kardeşlerle beraber olmak güzel bir şey olacak ama bu dünyadayken onlarla beraber
olmak bambaşka yani zor bir şeydir. Başarılı olabilmek için ilişkilerin faktörü iyi yürütmek
gerekiyor. Hayatımızda bunu sorabiliriz bu ilkeleri yerine getirmek için değişecek bir şey var
mı? Uygulamak için bu ilkelerden hala yerine getirmedi miyiz? Zina eden kadın gibi sana
gelip tövbe ediyoruz ve sen bizi bağışlıyorsun aynı zamanda Rab sen Adilsin ama biz Sen
Adil olduğunu unutuyoruz. Bu dünyadayken binlerce kişilerle görüşüyoruz. İnsanlar bize
gürünce Tanrı’yı görmesini dileriz ve bu ilişkiler iyi geliştirip bu ilkeleri yerine getirebilmek
için Rab’den yardım isteriz.