KİŞİSEL İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN İLKELER 2.

Yuhanna 3:3-8 İsa ona şu karşılığı verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden
doğmadıkça Tanrı`nın Egemenliği`ni göremez.” Nikodim, “Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir?

Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?” diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi: “Sana
doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh`tan doğmadıkça Tanrı`nın Egemenliği`ne
giremez. Bedenden doğan bedendir, Ruh`tan doğan ruhtur. Sana, `Yeniden doğmalısınız`
dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini

bilemezsin. Ruh`tan doğan herkes böyledir…

Ruhsal olarak yeniden doğmak lazım. Ve herkes sonsuz yaşama kavuşmasını isteriz. Önce
Rab’bi tanımıyorduk ama İsa Mesih’e geldiğimizde her konuda büyümemiz gerekiyor. O’nun
buyruklarından biri şöyle diyor: `Komşunu kendin gibi seveceksin.`” O yüzden kişisel ilişkimizi
geliştirmek için Kutsal kitapta bu ilkeleri buluruz ve onları uygulamak için İsa Mesih bize
yardım ediyor.
7. Tuz ve ışık
Matta 5:13-14 Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, bir daha ona nasıl tuz tadı
verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı
sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz.
Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar…
Tuz nasıl bir yemeği etkileyebilir?
A) Yemeğe yakın olmalıdır. Tuz, tuzlukta kalırsa yemeği etkilemez. Bunu uygulamak
gerekiyor. Bizim de insanlardan yakın olmamız lazım. İnsanları etkileyebilmek için hayatımızı
onlara açmak lazım.
B) Tuz lezzetli, iyi bir tadı olmalı. Tuz koyarken tat vermesi lazım.Yakın olabilir ama tatsız ise
hiçbir şey yaramaz. Hayatımızda farklı ve güzel bir tat olalım. Tuz olmak isteriz ama hiç
kimseyle görüşmezsek kendi çevremizde tuz ya da ışık olamayız.
8. Rab’den beklemek
Efesliler 6:8 Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını
Rab`den alacağını biliyorsunuz.
İnsanlardan bekliyorsak hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Ben yaptım, ben verdim ama bana bir
şey vermiyorlar deyince orada bir beklenti var. İnsanlardan hiçbir karşılık beklememeliyiz. O
zaman biz hizmet ve yardım ettiğimizde hiçbir beklenti olmasın. İnsanlardan değil Rab’den
beklemeliyiz. Ne yaparsak karşılıksız yapalım!!!. Hem Rab için yapalım hem de Rab’den
bekleyelim!. İnsanlardan dua isteyebiliriz ama bizim dualarımızı cevaplamaz. Yoksa bizim
hayatımız çok mutsuz olacak. İnsanın iyi niyeti olmasına rağmen bazen vaatlerini yerine
getiremezler. İnsanlardan değil! Rab’den bekleyelim!
9. Yunus’un ilkesi
Yunus hikayesini biliyorsunuz. Gemide Yunus varken gemi batmak üzereydi.

Yunus’un hikayesinde bu fırtına niye oldu?… Yunus Tanrı’dan kaçıyordu ve o gemi Yunus’un
yüzünden batıyordu. Fırtına koptu ama Yunus uyuyordu. Hayatımıza bazı Yunuslar (insanlar)
girip bir felaket başlıyor. Karışıklık, yeni problemler, öfke başlıyor vb. Sen bütün işleri
yapıyorsun ama Yunus uyuyor, o Tanrı’nın yüceliğinden kaçıyor ve senin ne yaşadığın
umurunda değil. Önce Yunus yoktu ve her şey normal ve iyiydi. Hayatına girdi ve bir kabus
oldu mesela; o kişi tatil yapıyor ve seni çalıştırıyor. Hayatına Yunus gibi insanların girmesine
izin verme! O seni sevmiyor, sadece rahat olmak istiyor. Senin zamanını kötü bir şekilde
harcıyor. O kişi Tanrı’yı aramıyor. Ailen ve evliliğin mahvolabilir. Sen ona yardım etmek
istiyorsun ama sen onun için önemli değilsin. Bu tip insanlar olumsuz bir şekilde bizi
etkiliyorlar ve enerjimizi alıyorlar. Bize zarar veriyorlar. Hayatımızdan o tip kişileri çıkartalım
ve bizim hayatımızı mahvetmelerine izin vermeyelim!.

10. Görünceye kadar insanları yargılamayalım!
2 Kor 5:16-17 “Bu nedenle, biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih`i bu
ölçülere göre tanıdıksa da, artık öyle tanımıyoruz. Bir kimse Mesih`teyse, yeni yaratıktır; eski
şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur”.
Geçmişteki yaptığımız karanlık şeyleri bırakalım, eskisi gibi davranmayalım. Tanrı bizi
değiştiriyor, başkalarına yeni bir fırsat veriyor. O yüzden onları eski hatalarına göre hor
görme. Rab bizi yeni bir yaratık yaptı onları da. Eski hayat geçti her şey yepyeni oldu. Rab
istediği gibi insanları kullanabiliyor. Yeni yaratık, kendi gözleriyle değil Rab’in gözleriyle
insanlara bakmalı.

11. Ailelik ilkesi
Markos 6: 4 “İsa da onlara, “Bir peygamber, kendi memleketinden, akraba çevresinden ve
kendi evinden başka yerde hor görülmez” dedi.
Bir insanı ne kadar yakın tanıyorsan fark edeceksin ki o da insandır. Daha yakın olursan daha
iyi tanırsın, o zaman bütün zayıflıklarını daha iyi bilirsin. Senin ailen seni daha çok tanıdığı için
sana güvenemez çünkü senin geçmişini, hatalarını biliyor. O zaman sana daha az
güvenebilirler. Biz aynı şeyi yapmayalım!.
12. Öfke ilkesi
S. Özdeyişleri 22: 24-25 “Huysuz kişiyle arkadaşlık etme; Tez öfkelenenle yola çıkma. Yoksa
onun yollarına alışır, Kendini tuzağa düşmüş bulursun.”

Bir hikaye varmış. Bir arkadaş öz kardeşine öfkelenip kavga etmiş ve ona vurmuş ve kardeşi
felç olmuş. En sevdiğimiz kişiye öfkelenirken biz ona zarar verebiliyoruz. Öfkeli insanlarla
görüşüyorsan bu insanlardan uzak dur! Senin liderin, arkadaşın, imanlı biri olabilir ve
istemeden onun gibi sen de aynı tepki gösterebilirsin.
S. Özdeyişleri 13:20 “Bilgelerle oturup kalkan bilge olur, Akılsızlarla dost olansa zarar görür.”
13. Doğru davranış ve sabırlı ilkesi
Yeşu 1: 6-9 Güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkı, atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras
almaya sen götüreceksin. Yeter ki, güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa`nın sana buyurduğu
Kutsal Yasa`nın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu
yasadan ayrılma, sağa sola sapma.Yasa Kitabı`nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü
özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına
ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB
gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.”
Tanrı bizi başarılı kılmak istiyor, fakat bizden kararlı olmamızı bekliyor. Duygularımıza göre
çok hata yapıyoruz. Tanrı’dan gelen bir şey olursa sen harekete geç ve pes etme. Bazen
kararsız olaylarda duygularımız bizi yönetmesinler. Bazen insanlarla hiç sohbet etmek, ders
çalışmak ya da arkadaşlarla konuşmak istemiyoruz. Duygularımıza değil! Tanrı’nın Ruhu’na
göre hareket etmek gerekiyor.
Bir gün Pastor olarak size “Tanrı hakkında her şey yalandı, Allah yoktur.” dersem siz ne
yapacaksınız?… Eskiden yaptım ve bazı kişiler böyle dediler: Biz devam edeceğiz çünkü
Tanrı’nın kim olduğunu artık biliyoruz, O’nu hissetik.
Tanrı bizi seviyor ve her konuda başarılı olmamızı istiyor. Hatalarımız var ve var olacak.
Fakat o kadar güçlü bir Tanrı’mız var ki hayatımıza yeni bir sayfa açmak istiyor. “Kızım,
oğlum sizi seviyorum!” diyor Tanrı. Yeniden doğmak lazım , Tanrı’da yürümek İsa Mesih’e
inanmak demektir. Eski şeyler geçti biz önyargıyla değil, sevgiyle, hoş görüyle insanlara
yaklaşmalıyız. Yeni bir yaşam sürmek için insanlardan beklemek değil Rab’den
beklemeliyiz.