KUTSAL RUHLA DOLMAK

Elçilerin işleri 6-7
6.8 Tanrı`nın lütfüyle ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve
harikalar yapıyordu. İstefanos lütfüyle ve kudretle harikalar yapabiliyordu, ama Tanrı herkese
aynı armağanı vermiyor ama güçlü bir şekilde bu armağanları kullanabilmemiz için bize
veriyor.
6.9 Havrada çok farklı yerlerden insanlar tartışıyordu … bazı kişiler İstefanos`la çekişmeye
başladılar. Kutsal Ruh’un gücü sadece harikalar belirtiler yapmak için değil, Tanrı’nın sözünü
güçlü bir şekilde bilgelikle anlatabilmemiz ve bizim için bir armağan. Normalde insanlar
harikalar ve belirtiler gördükleri zaman mutlu oluyorlar aynı zamanda o kişiyi seviyorlar.
Fakat Kutsal Ruh’un gücüyle Tanrı’nın sözünü doğru bir şekilde yayan çoğu kişi onu seviyor
ama reddeden kişi de çok oluyor. Bunu Kutsal kitapta çok sık görebiliyoruz onun
konuşmasındaki bilgeliğe ve Ruha karşı koyamadılar. 6.11 onlara öğretiyor ve konuşturuyor
nasıl yapıyor?… “Bu adamın Musa`ya ve Tanrı`ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk”
dedirttiler… bu şekilde din bilgileri kışkırtı ve İstefanos’u yakalayıp yüksel kurulunun önüne
çıkardılar 6.13 yalancı tanıklar da vardı Birinci suçu Kutsal Yere. ikincisi ise Yasaya Karşı
İstefanos üzerinde koydular.6.14 ‘Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa`nın bize emanet ettiği
töreleri de değiştirecek` dediğini duyduk.” İsa Bu tapınak yıkılacak, Yahudiler için tapınak o
kadar önemlidir ki onların yaşamı gibi. Yasa da aynı. En ağır suçu onlara Karşı konuşmak.
6.15 ”…Kurul`da oturanların hepsi, İstefanos`a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne
benzediğini gördüler.”Aslında insanlar İstefanos hakkında büyük suçlamalar yapmalarına
rağmen onun yüzü bir melek gibi parlıyordu.
7.1-2 Başkâhin, “Bu iddialar doğru mu?” diye sordu. İstefanos şöyle karşılık verdi: “Kardeşler
ve babalar, beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya`dayken, Harran`a yerleşmeden
önce, Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi: `Ülkeni, akrabalarını bırak, sana göstereceğim
ülkeye git.` ikinci ayetin sonunda Tapınak ve Gerçek Yasa hakkında açıklama yapıyor.
Yahudililerin o zamandaki Tapınak hakkında düşüncesi neydi? Tanrı Tapınakta olması

gerekiyor ve orada konuşuyor bu nedenle Tapınak çok kutsal oluyor.Tanrı her yerde ama
Yahudililere göre sadece tapınakta. Mezopotamya, orası nedir? orada Tanrı ona göründü
aslında Tapınaktır, Harran ne? orada da Tanrı göründü. İstefanos İbrahim nereye giderlerse
Tanrı onlarla beraberdi aynı zamanda orası tapınak oluyordu.
Mısır’da Tanrı Yusuf’a göründü nerede olursa orası Tapınak oluyor. Sonra Musa’ya
görünüyordu. Her yerde ve çölde Musa’ya ve halka konuşuyor 7.46 Tanrı`nın beğenisini
kazanmış olan Davut, Yakup`un Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi… Sonra Süleyman
o tapınağı yaptı. Ne var ki, en yüce Olan, elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin
belirttiği gibi, `Gök tahtım, Yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev
yapacaksınız? Ya da, neresi dinleneceğim yer? Bütün bunları yapan elim değil mi? diyor
Rab.` Tanrıyı tapınakta kapatamayız 17.22-23 “Ey Atinalılar, sizin her bakımdan çok dindar
olduğunuzu görüyorum…Putlar kendi tapınağı var ve onun içinde oturuyor, İsrail öyle
düşünüyordu. Ama Kutsal kitap Tanrı ve putlarla arasında ne kadar farklı olduğunu söylüyor.
Putlara taparak bir şekilde iyilik etsin diye tapıyorlardı. Aslında eğer dikkat etmezsek Tanrı’ya
yaklaşmamızda putlara yaklaşmamız gibi yaklaşabiliriz. Bir beklentiyle.
7.51 Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar! Siz tıpkı atalarınıza
benziyorsunuz, her zaman Kutsal Ruh`a karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin
hangisine zulmetmediler ki? Adil Olan`ın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler.
Melekler aracılığıyla buyrulan Yasa`yı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de Adil Olan`a
ihanet edip O`nu katlettiniz!” Adil olan kim? İSA MESİH Yasa’da İsa’ dan bahsetti 7.53-54
kimseye bir şey söylemiyor. Çok kızıyorlar
7.55 Kutsal Ruh`la dolu olan İstefanos ise, gözlerini göğe dikip Tanrı`nın görkemini ve
Tanrı`nın sağında duran İsa`yı gördü. İstefanos Kutsal Ruhuyla doluydu. Bakalım Kutsal
Ruhla dolan bir insana iyilik ediyor mu? Tanrı’nın yüceliğini gördü ama kişisel olarak iyi
oldu mu? Her şey boş Ne bekliyoruz ? Tanrı’nın gücüyle doluyum çok sevinçliyim, çok
doluyum, ne bekliyoruz?… İstefanos Kutsal Ruh’la dolunca insanlar onu taşlamaya
başladığı zaman Tanrı’nın gücüne güvendi peki biz kendi hayatımızda Tanrıya güveniyor
muyuz? Tanrıya ait olan bir insan, bu harika bir şey değil mi? Kutsal Ruh’la dolmamızın ne
yararı var. Tanrının gücü ne şekilde beli oluyor? . Size soruyorum Kutsal Ruhla dolan bir
insan iyilik görüyor mu? İsa’ya iman ediyoruz, Tanrı’ya hizmet ediyoruz Tanrı’nın gücü bize
ne yapmasını bekliyoruz? Ben kutsal Ruh’la doluyum, yani benim arkadaşım iş bulamazken
ben buldum, başkalar hastalanırken ben şifa aldım, başkalar acı çekerken ben çekmedim.
İstefanos’da Tanrı’nın gücü nasıl ortaya çıktı?…İstefanos şöyle dedi; “Rab İsa, ruhumu al!”
diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: “Ya Rab, bu günahı onlara
yükleme!” Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Kutsal ruhla dolmak İsa Mesih’e
benzemek demektir. Kutsal Ruh bu şekilde hayatımızda çalışıyor. Onunla beraber öldük.
Hepimiz Kutsal Ruh’la dolu olan Tanrı’nın adamı olmalıyız
Neden Tanrı’ya yaklaşıyoruz bereket almak için mi … yada daha iyi bir ilişki kurmak için
mi?…