MELEKLER VE CİNLER

Bazı kiliseler Şeytandan bahsetmek istemiyor, bazı kardeşlerin korkacaklarını
düşünüyorlar biz onlardan korkmuyoruz İsa bizi Zaferli kıldı.
Luka 9.1 İsa onikileri yanına çağırıp … cinler ve hastalık üzerine iyileştirme
YETKİSİ verdi.
İSA BİZİ NEDEN SEÇTİ
1. O’nun yanında bulundurmak( olmak için)
2. Tanrı sözünü duyurmaya gönderdi
3. Cinleri çıkarma YETKİSİ verdi.
Eğer İsa Mesih’i tanıyorsak Yetkiyi kullanmak gerek.
“Bir gün yaşlı bir bayanın oğlu Amerika’ya gitmiş ve 10 yıl boyunca
kaçak bir şekilde çalışmış, bir gün yaşlı bayan komşusuyla dertleşirken
bir şeyi anlamadığını ifade etmiş ve konu bu şekilde başlamış, benim
oğlum her ay mektup gönderiyor ve içerisinde üzerinde farklı resimler
olan kağıt parçası olduğunu ve tanımadı adamlarım resmini neden
gönderdiğini anlamadığını ifade etmiş ilk yıllarda o kağıt paralarını tablo
gibi duvara asıyordu ve bir müddet sonra yaşlı kadın sıkılmış ve bir
kolinin içerisine koymaya başlamış o kadar çok olmuş ki yıllar boyunca
koli dolmuş komşusuna bunları ne yapacağını sormuş ve koliyi
komşusunun yanına getirmiş, açmış komşusu görünce o kadar şaşırmış

ki bunların hepsi dolar demiş, yaşlı kadın okuma yazma bilmediği için
Amerikan dolarının bir kağıt parçası olduğunu düşünmüş ve yıllarca bu
parayı YETKİSİ olduğu halde kullanmayı bilememiş.
YETKİMİZ var ama kullanmayı bilmiyoruz eğer kutsallıkta yürüyorsak yetkiyi
kullanabiliriz.
Vahiy 12 .7-8 “Gökte savaş oldu. Mikail`le melekleri ejderhayla savaştılar.
Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu, ama gücü yetmedi. Bu yüzden
gökteki yerlerini yitirdiler.” Biz savaşmıyoruz melekler cinlerle savaşıyorlar.
ŞEYTAN’IN FARKLI İSİMLERİ
İblis: İftiracı …Vah 12:9. Luka 4:5… İblis İsa`yı yükseklere çıkararak bir anda
O`na dünyanın bütün ülkelerini gösterdi.
Şeytan : Düşman Yuhanna 8.44, Vah 12:9
Yılan : Aldatıcı…”Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık verdi”…
Balzevul: Cinlerin babası Markos 3.22…“Baalzevul* O`nun içine girmiş” ve
“Cinleri,…
Beliyal: Değersiz/ Kötü … Şeytan Mesih`le Beliyal uyum içinde olabilir mi?
İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi?
Apolyon: Yok edici Vahiy 9.11…Bu meleğin İbranice* adı Avaddon, Grekçe
adıysa Apolyon`du…
Geçen hafta konuştuğumuz gibi Meleklerin 3/1 Onu izlediler. Vah 12:4
Dünyayı saptıran yeryüzüne atıldı.
Şimdi, Şeytanın amacı nedir: Çalmak, Öldürmek ve Yok etmek. Yuhanna 10:10
Şeytan düştü ve yalnız gitmek istemedi, Şeytan YENİLDİ VE KAYBETTİ.
Şeytan bizi yoldan saptırmaya çalışıyor, yenilmiş bir düşmana karşıyız amacı
ne? Hırsız Şeytan bize yalan söylüyor senin eksiklerin var diyor ama bizim için
Tanrı yeterli. 1 Petrus 5:8-11 sarsılmadan iblise karşı direnin Şeytan sizden
kaçacaktır.Tanrı’nın sözüyle YETKİMİZ var kullanalım. Melekler hiçbir savaş
kaybetmediler çünkü güçlü bir Tanrımız var, dünyada nasıl düzen varsa
meleklerde de bir düzen varsa Şeytan’ın da bir düzeni var; aklımızı karıştırmak
istiyor. Yakup 4:7 O bizden kaçacaktır.
Şeytanın stratejisi nedir?
1. Akıl bir savaş alanıdır.
Eğer bir yalana inanırsan Şeytan seni kontrol etmeye başlar, Tanrının
isteğinden uzak tutmaya başlar. Eğer bir yalana inanırsan örnek annen seni
sevmez böyle yaparsan, annene düşman olmaya başlarsın hiç kimse seni
sevmiyor sadece o kız seni seviyor, Şeytan dünyadan almak için seni
inandırıyor bir yalana inanırsan dikkatli ol Şeytan seni çalmasın, imanlılar bile

bu yalana inanıyor. Bazen Şeytan en sevdiğimiz insanı bile kullanabilir.
Şeytan’ın amacı sonsuz yaşamı senden çalmak İsa ise sana sonsuz yaşamı
vermek için geldi.
2. Şeytan bir taklitçi bir kopyacıdır.
Şeytan taklitçi Tanrı gibi olmak istiyor, Korintliler 11:14 bazen Şeytan melek
süsü verdi Galatyalılar 1.8 bir melek Müjdeden farklı bir şey söylerse
inanmayın 2 Korintliler 11.26 melek olduğunu düşünüyor ama bir cinli.
3. Kardeşleri veya Sahte Kardeşleri kullanır
Cinler kiliseye girer mi?
Evet tam o sırada havrada (Tapınakta) bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam
Markos 8.33 İsa öğrencilere öğretiş veriyordu, mucizeler yapıyordu İsa sevdiği
ve güvendiği öğrencisine ‘Çekil benden Şeytan’ dedi çünkü o an Şeytan
Petrusu konuştuyordu.
Şeytan bazen ışık gibi görünür bazen sahte kardeşler, bazen imanlı olanı
kullanır. Bu yüzden ayıt etmek gerek. Uyanık olmak lazım.
4. Büyü, Fal, Muska
Aramızda büyü yapan yada falcıya giden, muska yaptıran, reenkarnasyon
inanan şaka da olsa kahve falı baktıran var mıydı yada var mı?
Yasanın Tekrarı 18:9-12… Falcı, Büyücü, muskacı vs… Çünkü bunları
yapanlardan RAB TİKSİNİR.
Bunu bilmek gerek bu Tanrıdan değilse O zaman Şeytandan gelir. Kötü ruhları
yaşadığımızı bilirler çünkü bizi izliyorlar Cinler geleceği bilmezler fakat tahmin
ederler Şeytana izin vermezsen Şeytan hayatını giremez ama izin verirsen girer
seni yok eder, sen kim olduğunu bilmelisin.
5. Reenkarnasyon
İbraniler 9.27 Bu ayete göre ölüler dünyaya geri dönmezler, ölüler dönmezlerse
o zaman ne açıklama yapabiliriz. Tanrıdan değilse o zaman kimden geldiğini
biliriz.
Nasıl savunabiliriz, ne yapmak gerek?
Günah işlerken şeytana hayatımızın kapısını açıyoruz ve o girebiliyor. Ama
yürekten tövbe edersek bu kapılarını kapatırız. Tanrı’nın Sözü bizim ruhsal
silahımızdır. Fil 4:8…Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru,
pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu
düşünün. İbra 4:12 …“Tanrı`nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha
keskindir…
Şeytan’ın aklımızı saldırıyor. Şeytan’ın silahlardan biri yalandır.

Şeytanın istediği; Bizi Tanrı’nın isteğinden uzak tutmaktır. Yalana inanıyorsan
Şeytan seni yok etmeye başladı.
Tanrı’nın amacı ise bol bol yaşam vermek. Sonsuz yaşam vermektir.
Senin ruhsal silahın Tanrı’nın sözüdür Yuhanna 17.17… ”Onları gerçekle
kutsal kıl, Senin sözün gerçektir.
I Kor 15:57…” bizi zafere ulaştıran Tanrı`ya şükürler olsun!”
Romalılar 12.2 Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı`nın iyi,
beğenilir ve yetkin …düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.
Yeşu 1.7-9… “güçlü ve yürekli ol”
Romalılar 8.37 … “galiplerden üstünüz”
İsa Mesih çarmıhta bize yetki verdi. Bizi özgür kıldı.
Gerçekten biz zaferli miyiz? Biz nereye gidersek Tanrı bizimle beraber
olacak ama günah işlersek bu zafer için engel olabiliyoruz. Biz Şeytan’a da
kapı açıyoruz fakat nasıl bu kapıyı kapatabilirim? Tanrı’nın önünde Tövbe
ederek O bizi bağışlar. Biz galiplerden üstünüz, köle değiliz O’nun
özgürlüne yaşayalım.