OTORİTE İLKESİ

Bugün sizinle çok sade ama çok önemli bir konu üzerinde paylaşmak
istiyorum.
Öncelikle size bir soru sorarak başlamak istiyorum : Sen lanet altında
mısın ????
Bu sadece bir giriş olacak daha sonra daha derine bakacağız.
Rab bizim yetkili olmamızı istiyor ama yetkili olmak istiyorsak bir yetkinin altında
olmalıyız. Bazı insanlar düşünüyorlar ki yetkilinin altında olmak sıkıcı veya iyi
değil ama aslında yetkinin altında olduğumuzda o bizim için bir şemsiye oluyor.
Eğer sen bir semsiye altındaysan bir şekilde koruma altında olursun.
Simdi bakalım…
a.Anne babamız
Ne tür otoritelere sahip olabiliriz: Mesela Efesliler 6.1-3 ‘’Anne ve baba bizim
yetkilimiz ve anne ve babana her zaman saygı göstermen lazım. Eski
antlaşmada lanetler var. Yasanın tekrarı 27.bölüm . Ama 16da diyor ki anne
babasına saygısızca davranana lanet olsun. bazen anne babamıza itaat etmek çok
zor olabilir ama Tanrı onlara saygı göstermemizi istiyor. O zaman dikkatli olalım.
Anne-babamız bizim otoritemiz, o zaman onlara saygısızca davranıyorsak lanet
altında olabiliriz.
b.Kocamız
Evli olanlardan konuşalım. Efesliler 5.22-24 Kadınların kocalarına bağımlı
olması gerektiğini söylüyor. Kadınlar eşlerine onur vermeli ve ona bağlı olmalı
ama aynı zamanda bunu da unutmamak lazım ki erkeklerin başı Mesih’tir.
Baksa ne tür yetkilimiz var?
c.Yönetim
Her ülkede, her ilde vali, bakan, polisler vs var. Romalılar 13.1-3 diyor ki herkes
baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı’dan olmayan yönetim yoktur. Tanrı
bu yönetimi koydu ve bizim onlara itaat etmemiz lazım.
d.İş yerindeki patronlarımız
Hepimiz çalışıyoruz ve hepimizin bir patronu var. O da iş yerinde bizim yetkilimiz.
Efesliler 6.5 Köle-efendi ilişkisinden bahsediyor. Biz köle değiliz ama bu günlerde
bu patron-işçi ilişkisi gibidir. Bu ayetler diyor ki Dünyadaki efendilerinizin
sözünü dinleyin. İnsanları hoşnut etmek isteyenler gibi değil, Rab’be hizmet
eder gibi gönülden hizmet edin.
Baksa kim bizim otoritemiz olabilir? ?
e.Ruhsal Önderler
Ruhsal önderler. İster istemez onlar bizim için ruhsal bir koruma oluyor ama bazen
bu ilkeyi bilmediğimiz için çok hata yapıyoruz ve lanet altında kalıyoruz. Pavlus

bunu çok iyi biliyordu. Elçilerin İşleri 23.1-5 ‘de bir olayı görebiliyoruz. Pavlus
bir kişiye hakaret etti ama başkahin olduğunu bilmiyordu. Ve sonra kendisi dediki :
Kardeşler, bilmiyordum, nitekim halkını yönetenlere kötüleme diye
yazılmıştır.
Yetkilerimiz mükemmel değil, hata yaparlar ama biz Rab’be dua edebiliriz ve o bizi
savunur, o bizi korur. Eğer babamız, patronumuz bize haksızlık yaparsa Rab’be
hesap verecek. Burada önemli bir konu var. Ruhsal önderlerden konuşurken;
maalesef önderler var ki kendi çıkarı için veya bilgisizlikten malipulasyon yapıyor
ve yanlış karar veriyorlar ama biliyoruz ki özellikle pastorlar ve ruhsal önderler
Tanrı’nın önünde oldukları zaman yaptıkları her şey için hesap verecekler. O
yüzden biz kutsal kitabı iyi bilmeliyiz. Eğer bir kişi Tanrı’ya veya Kutsal Kitaba
karşı bir şey yapmamızı isterse o zaman itaat etmek zorunda değiliz. Kutsal kitap
okuyalım ve Tanrı’nın ilkelerini iyi bilelim ki hiç kimse bizi aldatıp saptırmasın.
Biz insan olarak bazen isyan ediyoruz itaat etmek istemiyoruz ve saygısızlık
yapıyoruz, ama Allah’ımız egemendir ve bu dünyada bir düzen kurmuştur ve bize
otoriteler verdi. Babamız… Annemiz… Kocamız… Hükümette yönetenler…
Patronlar şefler… Vs. biz yetkilerimize karsı geldiğimizde üzerimize lanet gelebilir.
Rab’den güç ve hikmet isteyelim ve bilelim ki yetkilileri Rab koydu. Bize zarar
vermeleri için değil korumaları için.
Daha ilerde bu konu hakkında daha derin konuşacağız ama bir yetki ve otorite
altında olmak iyidir ve o bizi koruyor. Eğer bu konuda zayıf noktalarımız varsa
Rab’den yardım isteyelim.