YENİ YILDA YENİ HEDEFLERE DOĞRU KOŞMAKTAYIZ

1) Öncelikle İyi şeyler için Tanrı’ya Şükretekkür et!
Yeni yıl başladı eski yıl bitti,fakat hala aklımızda eski şeyler kalıyor.Geçtiğimiz yıl için
bir değerlendirme yapmayı seviyorum.Geçen yıl neler oldu? Siz geçen sene neler
olduğunu hatırlıyor musunuz? Bazen iyi şeyler,bazen kötü şeyler oldu
hayatımızda.Mesela üzüntü, acı, bize zarar veren kişiler, hakkımızda dedikodu
yapanlar vs.. mutlaka vardı. Ama Eyüp’ün dediği gibi “Rab’ten gelen iyi şeyleri alıp
kötü şeyleri almayayım mı?.” Tanrı’nın, her şey ve herkes için bir amacı var
kesinlikle.
Romalılar 8.18 “Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle
karşılaştırılmaya değmez.” Evet acı çektik ama Rab bize dayanma gücü verdi.! Rom
8.28 “Tanrı`nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her
durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.”
Bazen üzüntü yaşadığımız olaylar oldu,Ama bir amacı vardı bunların.Bu durumlardan
geçtik,atlattık ve kazandık.Gerçekten zor olan bir olay aklımıza geliyor mesela:
Geçen sene Osmaniye’deki kaza geciren kardeşler.. 6 ay önce onlar için hiç kolay
değildi. Ama Tanrı onlara umut verdi güç verdi ve vermeye de devam ediyor.Şimdi
onlar çok mutlular çünkü, ölen çocukları şimdi cennette ve bu umut,bu sevinç bu
aileyi yaşatıyor.Biz de bu umutla yaşamamız gerekiyor.Tanrı’nın iyilikleri
unutmayalım!
Mezmur 103.1- “RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! O`nun kutsal adına övgüler sun, ey
bütün varlığım!. RAB`be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma!.
Bütün suçlarını bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren, Canını ölüm çukurundan
kurtaran, …Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez.
Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi
de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden
isyanlarımızı. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden
korkanlara öyle sevecen davranır. Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu
anımsar.
Tanrı’dan Aldığımız bereketleri düşünelim hem kişisel hem de ailece; Mesela Gençlerimiz
Üniversite kazandılar,Tanrı bir kardeşimize eş verdi, bazıları sonsuz yaşam kavuştular,
kilisemiz için Tanrı bir araba verdi, mucizeler oldu, hala nefes alabiliyoruz, hala yaşıyoruz
hamd olsun! Hiçbir iyiliği unutmayalım ve şükredelim Tanrı’ya….
2) Yaşadığımız acıları kesip gömelim!
Filipililer 3.12 “Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum.
Ama Mesih İsa`nın Beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum.
Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: Geride kalan her

şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı`nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda
öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.” Geri de kalan her şey unutuk.
Yeşaya 43:18 “Olup bitenlerin üzerinde durmayın, Düşünmeyin eski olayları. Bakın, yeni bir
şey yapıyorum! Olmaya başladı bile, fark etmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda
ırmaklar yapacağım.” Rab bu yıl bizi şaşırtacak.
Geçen yıl yaşadığımız acı veren olayları kesip gömelim! Acaba şimdi yüreğinde hala
bağışlamadığın bir kişi var mı? Sana karşı ihanet eden biri, onur vermeyen biri, zarar
veren biri var mı? Bağışlayalım ve bu yeni yıla tertemiz başlayalım!. İyi olayları
hatırlamak iyidir ama kötü olayları aklımıza getirmek biraz daha zor olur. Yine de bir
dakika durup düşünelim…
Eğer hata yaptıysan, günah işlediysen, Şimdi özgür olalım, Bunu gömelim. Tövbe
ederek insanları bağışla ve kendini de bağışla. İsa’nın adıyla göm bunu artık etkisi
olmasın!
3) Yeni hedefler koymak lazım ve koyduğumuz hedeflere doğru koşalım. Filipililer
3.12… hedefe doğru koşuyorum….
Geçen yıl bazı hedefler koyduk bir kısmı başarılı oldu, ama bir kısmını başaramadık. Bu
sene Tanrı, bizim için imkansız olanları başarmak için bizi donatacaktır. Mantığıyla
düşünürsek bunlar mümkün,birliğimizi korumamız gerekiyor..
Bizler,
1. Dua eden bir kilise olmak istiyoruz. Luka 18.1“İsa öğrencilerine, hiç usanmadan, her
zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı: “Kentin birinde Tanrı`dan
korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç vardı.(Luka 18:1-7)Bakınız.. Geçen sene
senin dua etme durumun nasıl oldu? Yüksek derecede mı? ortada mı? yoksa hiç miydi?
2. Her gün Kutsal Kitap okuyan bir kilise olmak istiyoruz. Her gün Tanrı’yla zaman
geçirmek gerekiyor. Çok okumak değil, lezzet almak ve uygulamak gerekiyor. Yeşu 1.8
“Yasa Kitabı`nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece
gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli
ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte
olacak.”
3. Hizmet eden bir kilise olmak istiyoruz. Tanrı’nın egemenliğinde büyük olmak isteyen var
mı? Markos 10.43 “Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen,
ötekilerin hizmetkârı olsun.” Sen kardeşlerine hizmet veriyor musun? Evinde,kilisede hizmet
veriyor musun?
4. Tanrı’nın Sevgisini gösteren bir kilise olalım.Korintliler13:12 “İnsanların ve meleklerin
diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da zilden farkım kalmaz”.
5. Kutsal Ruhla dolu bir kilise olalım. Elçilerin İşleri 1.8 “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince
güç alacaksınız. Yeruşalim`de, bütün Yahudiye ve Samiriye`de ve dünyanın dört bucağında
benim tanıklarım olacaksınız.” Ruh`la dolun! zıplayıp,dans ederek değil gerçekten Kutsal
Ruh’la dolu olarak bu ayette olduğu gibi Tanrı’nın tanıkları olalım!
Şarapla sarhoş olmayın! Bu, sizi sefahate götürür. Bunun yerine (Efesliler 6:10-14)“Son
olarak Rab`de, O`nun üstün gücüyle güçlenin…14-Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış,
göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi’ni yayma
hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun.
6. Müjdeyi veren bir kilise olmasını istiyoruz. Matta 28:19-20 “Bu nedenle gidin, bütün
ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh`un adıyla vaftiz edin;
size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an
sizinle birlikteyim.” Peki soruyorum Sen hayatında kaç öğrenci yetiştirdin? Mezmurlar 65:5
“Ey bizi kurtaran Tanrı, Müthiş işler yaparak Zaferle yanıtlarsın bizi. Sen yeryüzünün dört
bucağında, Uzak denizlerdekilerin umudusun;…Rab Mühtiş işlerini 2012 yılında da yapacak
ama bizim görevimiz müjdeyi paylaşmak. Bir tohum, bir söz,bir ayet,İnsanlara İsa Mesih’ten
paylaşalım insanların üzerine müjde tohumları dikelim.Çünkü bunu Rab için yapmak istiyoruz

7. 7 Cömert bir kilise olmak istiyoruz. Elçilerin İşleri 20:35 “Yaptığım her işte
sizlere, böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa’nın, ‘Vermek,
almaktan daha büyük mutluluktur’ diyen sözünü unutmamamız gerektiğini
gösterdim.” İsa Mesih’in Vermek,Almaktan daha büyük mutluluktur sözünü
unutmayalım ondalıklarımızla,bağışlarımızla Tanrı’ya itaat edelim!
Bu sene için bizin hedefleriniz var mı ?
Yeşaya 61:7
“Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız, Aşağılanma yerine payınızla
sevineceksiniz, Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz; Sevinciniz sonsuz
olacak.”