Written by 

Vaazlar

Melekler ve Kötü Ruhları

Meleğin  anlamı  habercidir ; İbranice   Malak ; Grekçe  Angelos. Kutsal kitapta Eski Antlaşmada  108 kez geçiyor, Yeni Antlaşmada  165 kez  meleklerden söz ediliyor. 1. Melekler Tanrı tarafından yaratıldı   Dünyada genelde  bu iddia kullanılıyor “ İnsan öldükten sonra meleğe dönüşüp dünyada  dolaşıyor”...