BİR DEVİ ÖLDÜRMENİN NİTELİKLERİ NEDİR?

Korktuğumuz dehşete kapıldığımız oluyor mu?…

1 Samuel 11.4-11…
1. Her dev beni kendimle tanıştırır,sorunlar
sıkıntılar beni kendimle tanıştırır.
2. Dev konulara ulaşmış kişiler devi yener
3. Devler bizi Tanrı’ya ulaştırmak için Tanrı
tarafından kullanılan araçlardır. Amaca gidiyorsun
devleri öldürmen gerekir

1.Nitelik   1.Samuel 14.24
Bir kişi sıfırdan başlayarak dev öldüremez Davut küçük işlere sadık kaldı. Davut Bir
çobandı sonra bir kral oldu. Bizim güvenilir olmamız gerekiyor.

2.Nitelik Çölde Sayım 13.27.29;13.31.33  Dev öldüren devi öldürdüğü zaman potansiyeli
görür.  1.Samuel.17.25.27 böyle bir ordudan ne bekleriz? Gerçekten Tanrı’ya güvenen
korkmaz Çöl. Sayım 13.30; 14.6-8  Tanrı bizimle ise yapamayacağımız bir şey var mı? Başaramayacağımız hiç bir şey yok Tanrı’ya imanımız varsa hak etmeyeceğimiz şeyleri bile
veriyor, bakış açısı çok önemli bir kişi hedefi görür bir kişi engeli görür.

3.Nitelik 1.Samuel 17:28-33 Dev öldüren bir kişi kuşkucu kişileri dinlemez, engeller sık
sık karşımıza çıkıyor örneğin(Sen yapamazsın, sen küçüksün sen yaşlısın, sen
zayıfsın…)teşvikimizi kırmak isteyenler çok olabilir ama Davut gibi Tanrı’ya bakmamız
gerekiyor ben yapamam vs. diye düşünmeyelim zaten Tanrı yapıyor biz hiç bir şey
yapmıyoruz.

4. Nitelik 1.Samuel 17:32
Dev öldüren kişi meydan okuma karşısında ezilmez kuşkucu kişileri dinlemektense
eyleme geçmek gerekir, birisi engel olarak diğeri ise hedef olarak görüyor Davut’un tutkusu
Tanrı’ya onur vermek Tanrı’nın tutkusu Davut’u kaldırmak, Davut’un arzusu ödül almak,
Davut’un güveni Tanrı’nın gücünde…

5. Nitelik 1.Samuel 17:34-37 Devi öldüren geçmişteki başarılarının üzerine inşa eder:
Devi öldürerek geçmişteki yaptıklarımızın üzerine inşa ettik.

6. Nitelik. 1.Samuel 17:37-40 Devi öldüren bir kişi Tanrıya olan öz güvenimizi
başkalarının da güvenmesini sağlar.

7.Nitelik. Karakterimiz ve kişiliğimiz bizdeki hangi potansiyele sahip olduğumuzu
gösterir. Yaşadığımız devleri kendi silahlarımızda yenemeyiz elimizdekilerle ne yapabiliriz?
Mesela Golyat’ı sapanla vurmak gibi.

8. Nitelik. Dev öldüren meydan okumaya,daha yüksek daha büyük amaçla yüzleşir. size
nasıl bakıyorlar? İşte bu Hrıstiyan mi diye yoksa Tanrı’nın çocukları diye mi Bakıyorlar?. Bir
adamın kendi istediği bir rol değil Tanrı’nın verdiği rolü oynamak gerekiyor.

9. Nitelik 1.Samuel 17:48
Dev öldüren kazanmaya başlar.

10.Nitelik Dev öldüren etrafındakileri daha yüksek seviyeye kaldırır. Sıkıntıya karşı
benim, büyük ve güçlü bir Tanrı’m var demek gerek.

Leave a Comment